poniedziałek, 26 lutego 2024r.

absolutorium Tag Archive

Idziemy we właściwym kierunku

Podczas dzisiejszej sesji absolutoryjnej  radni Świdnika pozytywnie zaopiniowali roczny Raport o Stanie Miasta,  udzielili burmistrzowi Waldemarowi Jaksonowi wotum zaufania,...

Burmistrz z zaufaniem i absolutorium

Podczas dzisiejszej sesji radni Świdnika udzielili wotum zaufania burmistrzowi Waldemarowi Jaksonowi i przyjęli sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu...

Piaski. Burmistrz skwitowany. Zaskakujący wynik finansowy

Radni ocenili, jak burmistrz Michał Cholewa gospodarował budżetem Piask. Choć ubiegły rok był trudny, wynik jest zaskakujący. Rajcy zmierzyli się z oceną działań...

Rybczewice. Wójt z absolutorium, dwoje radnych z wątpliwościami

Elżbieta Masicz, wójt Rybczewic, dostała od radnych absolutorium za gospodarowanie pieniędzmi gminy w ubiegłym roku. Podczas sesji obyło się bez dyskusji. Radni nie mieli...

Mełgiew. Przybywa mieszkańców, radni zadowoleni

Radni gminni dobrze ocenili pracę wójt Magdaleny Wójcik – udzielili jej wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok. Co zwraca uwagę w raporcie o...

Trawniki. Wójt skwitowany przez radnych

Radni gminy Trawniki udzielili wotum zaufania wójtowi i udzielili mu absolutorium za wykonanie budżetu za ubiegły rok. Rajcy najpierw zajęli się raportem o stanie gminy....

Piaski. Burmistrz skwitowany przez radnych

Radni miejscy udzielili absolutorium i wotum zaufania burmistrzowi Michałowi Cholewie. Podczas wtorkowej, zdalnej, Rady Miejskiej obyło się bez dyskusji. W pakiecie uchwał...

Piaski. Ważna sesja Rady Miejskiej już jutro

Jak burmistrz wywiązał się w ubiegłym roku z gospodarowania funduszami gminy? Już jutro ocenią radni miejscy. Ustalą też górną stawkę za wywóz odpadów komunalnych....

Burmistrz z absolutorium

Sesja podsumowująca działalność władz miejskich w minionym roku, tym razem miała inny przebieg. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium poprzedziło przedstawienie raportu...

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »