niedziela, 19 maja 2024r.

Burmistrz z absolutorium

Autor: |

Sesja podsumowująca działalność władz miejskich w minionym roku, tym razem miała inny przebieg. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium poprzedziło przedstawienie raportu ze stanu miasta i udzielenie burmistrzowi wotum zaufania.

Nowa procedura została wprowadzona wraz z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym. Burmistrz rozpoczął od przedstawienia stanu samorządu na początku minionego roku.
– Eksperci, przygotowujący raport, byli zaskoczeni dobrą kondycją finansową naszego miasta. Określili Świdnik najmniej zadłużonym samorządem w Polsce. Jest w stu procentach pokryte planem zagospodarowania przestrzennego, z dobrą dostępnością do infrastruktury komunalnej. Warto także podkreślić dobrą jakość oświaty i wysokie nakłady na działania organizacji pozarządowych – wymieniał Waldemar Jakson.

W raporcie znalazły się również główne strategie i polityki, którymi zajmują się miejscy urzędnicy. Obowiązkowo w dokumencie umieszczono też sprawozdanie z 4. edycji Budżetu Obywatelskiego. Burmistrz przypomniał również największe zeszłoroczne inwestycje, wśród nich m.in., rozpoczętą budowę ul. Kusocińskiego, budowę kolektora wód deszczowych czy obiektów sportowych przy ul. Fabrycznej. W raporcie wykazano także problemy ze zbilansowaniem systemu odbioru odpadów. Gmina dołożyła do niego ponad 1 mln zł.
– Podsumowując, trzeba stwierdzić, że w roku 2018 władze miasta przywiązywały szczególną wagę do planowania, inwestycji w infrastrukturę techniczną, utrzymania dobrego stanu finansów miejskich i braku zadłużenia – wyliczał W. Jakson.

Po dyskusji nad raportem, radni po raz pierwszy zajęli się uchwałą o udzieleniu wotum zaufania burmistrzowi miasta. Spośród 17 głosujących, 11 opowiedziało się „za”, 6 wstrzymało się od głosu.

Ocena na plus

Dalsza część procedury przebiegła jak dotychczas. Sytuację finansową i sprawozdanie z wykonania budżetu oceniła Regionalna Izba  Obrachunkowa. Specjaliści z RIO nie mieli żadnych wątpliwości i pozytywnie zaopiniowali przedstawione dokumenty. Zgodnie z nimi, w minionym roku dochody miejskiego budżetu wyniosły blisko 149 mln zł i były wyższe od tych z 2017 roku o prawie 6,7 mln zł. Z kolei wydatki zamknęły się kwotą 163,5 mln zł, z tego ponad 20 mln zł wydano na inwestycje.
– Podsumowując, chciałbym podkreślić, że zadowalający poziom realizacji dochodów budżetowych w roku 2018 oraz oszczędne i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi przez wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Świdnik, umożliwiły pełną realizację zadań bieżących oraz wykonanie wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych – mówił W. Jakson.

Na koniec minionego roku miejskiego budżetu nie obciążały również żadne kredyty. Wykonanie zeszłorocznego budżetu nie wywołało dyskusji wśród radnych. Mimo to, absolutorium nie zostało udzielone jednogłośnie. 12 radnych opowiedziało się „za” pozytywnym skwitowaniem burmistrza, 6 wstrzymało się od głosu.

Artykuł przeczytano 1062 razy

Last modified: 29 czerwca, 2019

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »
Skip to content