wtorek, 20 kwietnia 2021r.

Podpowiedz, na co gminy powinny wydać unijne dotacje

Autor: |

Każdy mieszkaniec Świdnika oraz gmin Piaski i Mełgiew może zaproponować, co trzeba zmienić lub ulepszyć tam gdzie mieszka. Samorządowcy z Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego pracują nad strategią wspólnych działań.

LOM tworzy Lublin oraz pięć powiatów i 22 gminy położone blisko stolicy województwa. Wśród nich są Świdnik, Piaski oraz Mełgiew.

Współpraca samorządów z LOM już przynosi efekty. Dzięki temu m.in. powstała ulica Kusocińskiego w Świdniku, nowego blasku nabrał budynek Centrum Aktywności Lokalnej w Bystrzejowicach Drugich oraz teren wokół ruin zboru kalwińskiego „Kościelec” w Piaskach, zrealizowano również projekty Zielony LOF (nowe parki w Świdniku) czy Mobilny LOF (remonty dróg i chodników na terenie gminy Mełgiew, budowa dworca przesiadkowego w Świdniku).

Teraz samorządowcy szykują się do nowych projektów. Tworzą Strategię Rozwoju, w której zaplanują, co wspólnie zrobić i na co pozyskać dotacje m.in. z Unii Europejskiej.

– Właściwe przygotowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego LOM pozwoli na odpowiednie przygotowanie gmin i powiatów do wspólnej realizacji działań oraz pozyskiwania funduszy na wspólne projekty – tłumaczy Radosław Guz, Dyrektor Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Jaki ma sens udział w ankiecie?

Każdy z mieszkańców może wskazać tematy, które wymagają interwencji i poprawy. Urzędnicy czekają na uwagi dotyczące:

  • transportu przyjaznego środowisku (np. zły stan dróg, mało chodników, słabe połączenie autobusowe z Lublinem),
  • kwestii ekologicznych (np. smog, mało terenów zielonych, problemy z wodą opadową),
  • infrastruktury społecznej (np. mało miejsca w przedszkolach czy żłobkach, brak mieszkań socjalnych),
  • kultury (np. mało imprez kulturalnych, niewystarczająca ilość ośrodków kultury, brak zaangażowania mieszkańców w tworzenie kultury),
  • turystyki i sportu (np. niewystarczająca promocja, brak bazy turystycznej, mało zajęć sportowych),
  • przedsiębiorczości i rynku pracy (np. mało terenów inwestycyjnych, niskie zarobki, brak dużych podmiotów zainteresowanych inwestowaniem),
  • zagospodarowania odpadów (np. wysokie ceny odbioru i zagospodarowania odpadów, niewystarczająca liczba Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, dzikie wysypiska śmieci),
  • edukacja (np. przestarzałe budynki szkolne, niewystarczająca oferta zajęć pozalekcyjnych, brak szkoły w pobliżu miejsca zamieszkania),
  • cyfryzacja (np. niska jakość lub brak e-usług dla mieszkańców, zła jakość Internetu w gminach i miejscowościach).

W każdej kategorii można wskazać maksymalnie trzy sprawy, którymi powinny zając się samorządy. W ankiecie jest również miejsce na pomysły i sugestie każdego z mieszkańców.

Ankieta oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/konsultacje-spoleczne/konsultacje-trwajace

Uwaga! Konsultacje zakończą się 5 maja.

(rp)

Artykuł przeczytano 167 razy

Last modified: 7 kwietnia, 2021

Registration

Zapomniałeś hasło?