sobota, 19 września 2020r.

Zostaną mistrzami informatyki

Autor: |

Kilka dni temu zakończył się nabór do II edycji Centrum Mistrzostwa Informatycznego, czyli ogólnopolskiego programu, którego celem jest aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie. Wśród 1233 złożonych wniosków znalazł się również projekt świdniczanina. Marcin Paśnikowski, nauczyciel języka angielskiego i informatyki ze Szkoły Podstawowej nr 5, jako jeden z 883 zakwalifikowanych do finału uczestników, otrzyma grant w wysokości 6400 zł.

– Moja oficjalna przygoda z informatyką zaczęła się 2 lata temu, kiedy rozpocząłem studia podyplomowe z informatyki i programowania, ale od zawsze pasjonowało mnie tworzenie programów i gier komputerowych. Od ubiegłego roku uczę też informatyki w dwujęzycznych klasach angielskich, realizując autorski program. Grant CMI przeznaczę na podniesienie własnych kompetencji cyfrowych oraz aktywizację młodzieży w ramach kół zainteresowań – wyjaśnia Marcin Paśnikowski.

Nauczyciel będzie uczestniczył w dwusemestralnym, certyfikowanym kursie prowadzonym na jednej z 5 najlepszych uczelni technicznych w kraju: Politechnice Łódzkiej, Politechnice Warszawskiej, Politechnice Gdańskiej, Politechnice Wrocławskiej i Akademii Górniczo- Hutniczej. Szkolenia te przygotują go do prowadzenia zajęć z algorytmiki i programowania. W ramach projektu, od września poprowadzi w SP nr 5 koło zainteresowań „Scratch Challenge” dla uczniów dwujęzycznych klas angielskich VII i VIII. Młodzież nauczy się kodować w środowisku Scratch i obsługiwać roboty mBot. Pozna również wybrane zagadnienia z algorytmiki.

Wyzwania programistyczne

Projekt pana Marcina zakłada podzielenie uczestników koła na trzy 4-osobowe zespoły, które będą sobie nawzajem stawiały „wyzwania” programistyczne:

– Wyzwanie pierwsze „mBot Challenge” – stworzenie toru przeszkód dla robotów mBot, który drużyny przeciwne będą musiały pokonać, programując trasę przejazdu. Uczniowie nauczą się korzystać z aplikacji Blocky na iPadach.

– Wyzwanie drugie „Ultimate Maze” – dokończenie programowania gry „labirynt”, wykonanej na portalu Scratch. Młodzież opanuje stosowanie instrukcji warunkowych oraz pętli niezbędnych do tworzenia bohatera gry, przeszkód i potworów, a także nagród i skarbów do znalezienia.

– Wyzwanie trzecie „Science Matters” – najtrudniejsze zadanie, którego realizacja oparta będzie na doświadczeniach prowadzonych w ramach programu dwujęzycznego na lekcjach chemii, biologii, fizyki i geografii. Wykorzystując środowisko Scratch, zespoły zadadzą sobie nawzajem wykonanie animacji prezentującej wybrane doświadczenie/zjawisko przyrody zgodnie z przedstawionym algorytmem. Zostanie on wykonany w programie LucidChart. Animacja ma zostać opatrzona nagranymi przez uczniów komentarzami audio, wykonanymi w programie Audacity.

Niewątpliwą zaletą projektu jest interdyscyplinarność i korelacja międzyprzedmiotowa, a także to, że zajęcia będą prowadzone w języku angielskim.

– Aby zaprojektować „wyzwania” dla drużyn przeciwnych i rozwiązać zadania, uczniowie będą musieli nie tylko umieć kodować, ale również posiadać odpowiednią wiedzę z innych przedmiotów szkolnych i znać język angielski – mówi autor projektu.

Motywacja i satysfakcja

Projekt to nie tylko wyzwanie dla siódmo i ósmoklasistów, które pozwoli im wykazać się kreatywnością, wiedzą i umiejętnościami. Dzięki niemu będą mogli współpracować i rywalizować ze sobą, a także brać udział w zawodach algorytmicznych i projektowych, co na pewno stanowi dodatkową motywację do pogłębiania zainteresowań oraz talentów. Da też młodzieży satysfakcję, bo efekty jej pracy zostaną zaprezentowane na stronie internetowej szkoły i jej Facebookowym profilu.

– Również dla mnie, jako nauczyciela informatyki, to doskonała możliwość do rozwijania warsztatu pracy i podniesienia kompetencji. Liczę na wymianę doświadczeń z uczestnikami zaplanowanych szkoleń. Warto podkreślić także wzrost prestiżu szkoły w mieście i regionie oraz podniesienie poziomu nauczania dzięki realizacji projektu – dodaje M. Paśnikowski.

aw, fot. SP nr 5.

Artykuł przeczytano 1065 razy

Last modified: 22 lipca, 2020

Registration

Zapomniałeś hasło?