poniedziałek, 20 maja 2024r.

Ziemia w rękach mieszkańców

Autor: |

użytkowanie wieczyste

Nowe prawo obowiązuje od stycznia. Zgodnie z nim miesz­kańcy, którzy dotąd użytkowali grunty pod swoimi domami, stali się ich właścicielami. Co prawda, muszą je wykupić od samorządów i skarbu państwa, ale jeśli zrobią to szybko, mogą liczyć na bardzo duże ulgi.

W Świdniku sprawa dotyczy prawie 3 tys. adresów (przede wszystkim lokali wspólnot mieszkaniowych, ale również domów jednorodzin­nych).

– Użytkowanie wieczyste było prze­starzałą formułą, pozostałością mi­nionej epoki. Cieszę się, że tak wie­lu mieszkańców zostało wreszcie właścicielami ziemi, na której stoją ich domy – tłumaczy burmistrz Waldemar Jakson.

Za własność gruntu trzeba zapła­cić dotychczasowemu właścicielo­wi: Skarbowi Państwa lub gminie. Można to zrobić szybko i zaoszczę­dzić. Władze miasta wprowadziły wysoką bonifikatę, żeby jak naj­więcej osób skorzystało ze swoje­go prawa. Radni w październiku minionego roku postanowili, że mieszkańcy Świdnika dostaną 80 proc. zniżki – trzeba tylko za prze­kształcenie własności gruntu zapła­cić jednorazowo w tym roku.

Bonifikatę dostaną też osoby z mieszkaniami na gruntach Skarbu Państwa. Zapłacą o 60 proc. mniej przy jednorazowej wpłacie w 2019 roku. Im później, tym zniżka bę­dzie mniejsza: 50 proc. w drugim roku, 40 proc. w trzecim, 30 proc. w czwartym, 20 proc. w piątym i 10 proc. w szóstym.

Wniosek o bonifikatę można bę­dzie złożyć po otrzymaniu za­świadczenia o przekształcenia pra­wa użytkowania wieczystego.

Jest też druga możliwość. Miesz­kańcy mogą rozłożyć opłaty za przekształcenie własności gruntu na 20 lat. Wtedy zapłacą tyle, ile wynosiła roczna opłata za użytko­wanie wieczyste w dniu przekształ­cenia go w prawo własności.

rp

Artykuł przeczytano 2500 razy

Last modified: 5 marca, 2019

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »
Skip to content