poniedziałek, 15 sierpnia 2022r.

Zawsze gotowi, zawsze blisko

Autor: |

Świdniczanie wzięli dziś udział w niezwykłej uroczystości. Na placu Konstytucji 3 maja przysięgę wojskową złożyło ponad 80 żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora. W tej ważnej chwili towarzyszyli im również przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, samorządowych, wojskowych, duchowieństwa i instytucji, a także rodziny i przyjaciele.

Wydarzenia w centrum miasta poprzedziła msza św. odprawiona w kościele pw. NMP Matki Kościoła, w intencji żołnierzy WOT.

– To piękny dzień dla żołnierzy, którzy dzisiaj rozpoczynają uroczystości związane z przysięgą wojskową. Do tego ważnego momentu przygotowywali się, podejmując potężny wysiłek fizyczny, ale także umysłowy. Dziś zawierzają swoją służbę Bogu i Ojczyźnie. Przez złożenie przysięgi dokonają w swoim życiu swoistych zaślubin z Ojczyzną. Uroczyście przyrzekać oznacza wzywać Boga na świadka tego, co się twierdzi, ale też sumiennie zobowiązywać się do wykonywania jej słów. „Zawsze gotowi, zawsze blisko” to hasło najpełniej wyraża tożsamość i opisuje misję Wojsk Obrony Terytorialnej. Przysięga zatem zobowiązuje do głębszej refleksji nad tym, kim jestem i czy na co dzień o tym pamiętam. Motto przypomina o nieustannej gotowości do wypełnienia zadań, płynących ze złożonej przysięgi wojskowej, a także powołania żołnierzy WOT do strzeżenia bezpieczeństwa naszego kraju – mówił ks. płk Witold Mach, kapelan 2 LBOT.

Po nabożeństwie pododdziały udały się na plac Konstytucji 3 maja, gdzie odbyła się dalsza część wydarzenia, prowadzona przez dowódcę uroczystości majora Michała Zająca. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrał dowódca 2 LBOT, płk Tadeusz Nastarowicz: – Przysięga wojskowa jest fundamentem, na którym budowany jest duch i morale armii. Jest wyrazem dążeń postawionych żołnierzowi przez naród i źródłem moralnej siły. Żołnierze, dzisiejsza uroczystość wprowadzi was na drogę wiernej służbie ojczyźnie. Staniecie oficjalnie już na straży niepodległości naszego kraju. Słowa roty przysięgi wojskowej niech na stałe zapadną w wasze serca i przypominają o najważniejszych wartościach. Miejsce przysięgi zostało wybrane nieprzypadkowo. To w tym mieście, 42 lata temu, miał miejsce zryw wolnościowy, który był iskrą inicjującą pragnienie wolności Polaków. Świdnicki Lipiec był początkiem zmian w kraju i Europie.

Następnie żołnierze, wśród których znaleźli się, między innymi, studenci, uczniowie, strażnik miejski, kierowca, architekt, sprzedawca, powtórzyli słowa roty przysięgi: „Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic, stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić, za sprawy mojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg”. Błogosławieństwa udzielili im ks. płk Witold Mach i ks. ppor. Karol Winkiel, prawosławny kapelan wojskowy.

Podczas uroczystości płk T. Nastarowicz i wiceminister Artur Soboń wręczyli również listy gratulacyjne żołnierzom, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w trakcie szkolenia podstawowego. Wyróżnili też żołnierzy, którzy w czerwcu uratowali życie jednego ze swoich kolegów.

W imieniu żołnierzy składających przysięgę głos zabrał szeregowy Bartłomiej Pupiec: – Pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim naszym przełożonym za zaangażowanie i ich profesjonalizm, za codzienny wysiłek instruktorów w działalność szkoleniową oraz ich poszanowanie dla nas, młodych żołnierzy. To wszystko przekłada się na nasze zdolności bojowe, które są tak ważne dla obronności naszego kraju. Nasze szkolenie okupione było niebywałym wysiłkiem fizycznym oraz innymi wyzwaniami, przed którymi dotąd nie staliśmy. Najważniejsza motywacją do podjęcia tego wyzwania jest dobro i bezpieczeństwo Ojczyzny.

Odczytano list od Mariusza Błaszczaka, ministra MON: „Od dziś stajecie się pełnoprawnymi żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej. Terytorialsi służą swoim społecznościom lokalnym, pokazując, że motto „Zawsze gotowi, zawsze blisko” to nie puste słowa, ale idą za nimi realne działania. Nie mam żadnych wątpliwości, że doskonale wywiążecie się ze zobowiązania złożonego podczas przysięgi. Ta służba to także możliwość rozwoju oraz realizowania swoich pasji. W trakcie szkoleń zdobędziecie niezbędne podczas wykonywania zadań umiejętności. Gratuluję decyzji o wstąpieniu do WOT, bo to bardzo dobry wybór”.

– Składacie przysięgę w Świdniku, w mieście, które komunistyczna władza planowała jako modelowe miasto socjalistycznego realizmu. Miasto bez kościoła, wiary i tożsamości. Ale to właśnie tutaj, w lipcu 1980 roku, rozpoczął się zryw wolności, który potem rozlał się na inne lubelskie zakłady, a później ruszyła też stocznia i Wybrzeże, powstała Solidarność. Mamy wolną i niepodległą Polskę. Dzisiaj 83 nowych żołnierzy zdecydowało się tej Polski bronić i jej służyć. Służycie brygadzie, która za swojego patrona ma majora Dekutowskiego, ale jesteście na terenie świdnickiej ziemi, na której zginął ostatni jego żołnierz Józef Franczak ps. Laluś. To są tradycje, do których się odwołujecie. Pamiętajcie o nich i dobrze służcie Ojczyźnie. Państwo Polskie jest wam dzisiaj bardzo wdzięczne – podkreślał wiceminister Artur Soboń.

Burmistrz Waldemar Jakson dziękował za wybór naszego miasta na miejsce przysięgi: – Tutaj powstała Solidarność, tutaj powstał nowy polski patriotyzm. Patriotyzm, który jest wpisany w działanie WOT, to stawanie w obronie rodziny, wspólnoty i Ojczyzny. Patriotyzm to jedna z najpiękniejszych cnót człowieka, a w waszym wykonaniu jest bardzo bliski innej cnocie – solidarności, ponieważ solidarność to opieka nad słabszymi i  potrzebującymi. Wy już to pokazaliście. O wolność bardzo trudno się walczy i nie ma jej bez solidarności, patriotyzmu i niepodległości. Nie zapominajmy o tym. Dziękuję, że stajecie w obronie niepodległości.

W imieniu radnych i burmistrza Świdnika list okolicznościowy odczytał Włodzimierz Radek, przewodniczący Rady Miasta.

Przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, samorządowych i służb mundurowych złożyli również kwiaty pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza.

Po części oficjalnej świdniczanie mogli obejrzeć sprzęt wojskowy i skosztować pysznej żołnierskiej grochówki, po którą ustawiła się długa kolejka.

Nowi żołnierze 2 LBOT już w sierpniu rozpoczną trzyletni cykl szkoleń w pododdziałach zlokalizowanych w Lublinie, Dęblinie, Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu oraz nowo formowanym batalionie w Kraśniku. Po tym okresie będą mogli kontynuować Terytorialną Służbę Wojskową lub ubiegać się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów, podoficerów i żołnierzy szeregowych 2 LBOT.

aw

« z 2 »
« z 2 »
« z 2 »

Artykuł przeczytano 8407 razy

Last modified: 19 lipca, 2022

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »