sobota, 24 lutego 2024r.

Wolność i odpowiedzialność (foto + film)

Autor: |

Wolność i odpowiedzialność za nią, są obecnie częstymi tematami dyskusji publicznej. Wpływa na to trudna sytuacja w jakiej znalazły się Europa i cały świat. Były one również wiodącymi wątkami dzisiejszych uroczystości 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Już w trakcie uroczystej mszy świętej w kościele pw. NMP Matki Kościoła, w intencji Ojczyzny, która otwierała obchody padły słowa: George Orwell powiedział, że wolność to prawo do mówienia, że dwa plus dwa równa się cztery. Wolności łatwo nadużyć. Jeżeli w czasie audycji radiowej słyszymy słowa: „Żeby Polska była Polską”, a komentarzem do tego jest szyderczy śmiech, to wolność została przez kogoś nadużyta.

Opowiadając o okolicznościach uchwalenia Konstytucji 3 maja i jej następstwa, Artur Soboń, wiceminister finansów, przywoływał jej podobieństwa do współczesnych czasów.

– 3 maja, Święto Konstytucji, jest świętem budowania instytucji, odporności państwa i szukania w jedności Zgromadzenia Narodowego z królem dobra wspólnego. Porozumienie przyniosło wzmocnienie władzy króla, likwidację liberum veto, wzmocnienie władzy wykonawczej, likwidację tych wszystkich wad, które niosła za sobą Rzeczpospolita Szlachecka. Konstytucja 3 maja była wyrazem tamtych czasów. Polski sejm, cały parlament, polski król, najbardziej światli przywódcy opracowali ją w taki sposób, by zachować polskiego ducha. Było już jednak zbyt późno. W kolejnym roku mamy już Targowicę i wkroczenie wojsk rosyjskich w granice Rzeczypospolitej. Szczególnie, gdy państwo polskie jest bezpośrednio zagrożone, a taką sytuację mamy dzisiaj, ważna jest dobra współpraca rządzących, parlamentu z głową państwa. Wtedy z królem, dziś z prezydentem. Tego potrzebujemy, by zbudować państwo, w tej części Europy, silne i bezpieczne, odporne na zagrożenie zewnętrzne. Świdnik jest miastem wolności, które w lipcu 1980 roku przyniosło Europie iskrę, która rozpaliła idee wolnościowe w całej centralnej i wschodniej części kontynentu. W toku kolejnych, często dramatycznych wydarzeń, udało się w Świdniku zbudować wspólnotę, która ma swoją tożsamość, aspiracje, cele i która odnosi sukcesy. Tutaj podpisaliśmy z zakładami PZL-Świdnik jeden z największych kontraktów wojskowych w ostatnim czasie, na 8,5 mln złotych. Obiecaliśmy kolejne korzystne umowy. Tutaj również napływają zewnętrzne środki na nowe inwestycje, które zmieniają Świdnik. Miasto, jako samorząd jest jednym najbardziej aktywnych inwestorów środków publicznych w całej Lubelszczyźnie. W pewnym sensie jest to czerpaniem ze spuścizny Konstytucji 3 maja. I pamiętajmy również, że wolność, która jest nam dana dzięki wspólnemu wysiłkowi, jest również naszym wspólnym wyzwaniem.

W rozważaniach o wolności w kontekście jednostkowym, burmistrz Waldemar Jakson odwołał się do nauczania Jana Pawła II.

– W trakcie III pielgrzymki do Polski Papież mówił: „Wolność wszakże może przerodzić się w swawolę, a swawola – jak wiemy również z naszych własnych dziejów – może omamić człowieka pozorem złotej wolności. Co krok jesteśmy świadkami jak wolność staje się zaczynem różnorodnych niewoli człowieka, ludzi, społeczeństw: niewola pychy i niewola chciwości, i niewola zmysłowości, i niewola zazdrości, niewola lenistwa, i niewola egoizmu, nienawiści. Człowiek nie może być prawdziwie wolny jak tylko przez miłość. Miłość Boga nade wszystko. I miłość ludzi – braci, bliźnich, rodaków…Tego właśnie uczy nas Chrystus…”  Tak jak, w czasach  „złotej wolności” Konstytucja 3 Maja była wyzwaniem Polaków, tak dzisiaj w czasach zamętu jest nim przesłanie o wolności Jana Pawła II.

Co według Jana Pawła II jest źródłem wolności człowieka? Jest przyrodzona i niezbywalna. Każda istota ludzka posiada godność niezrównaną, ponieważ nosi w sobie bezcenny dar, skarb swojego człowieczeństwa i obecności Boga, który utkał go w „łonie matki”. Jan Paweł II w swej pierwszej encyklice Redemptor hominis podkreślał nadprzyrodzony charakter godności ludzkiej. Jest ona od poczęcia do naturalnej śmierci niezbywalna. Nauczanie o tym, że każdy człowiek, w każdym stadium swego życia, bez względu na swą świadomość, zdrowie lub chorobę i w ogóle jakiekolwiek cechy posiada wielką, niezbywalną i zawsze jednakową godność,– wydaje się dla ogromnej części współczesnego świata zupełnie niezrozumiałe. Fundamentem wolności osoby jest prawda: wolność jest zależna od prawdy, a prawda służy wolności. Akcentuje to Jan Paweł II: „Wolność zawiera w sobie kryterium prawdy, dyscyplinę prawdy. Bez tego nie jest prawdziwą wolnością. Jest zakłamaniem wolności . Odrzucając prawdę, człowiek sam się pozbawia wolności – pragnąc wyzwolić się od prawdy, w konsekwencji się zniewala. Wolność nie oznacza prawa osoby do odrzucania autentycznej prawdy i tworzenia „swojej prawdy” oraz kreowania swojego człowieczeństwa według niej. Odrzucając prawdę i Boże zasady, człowiek pozbawia się możliwości bycia dobrym i zatrzymuje się w drodze ku doskonałości – ostatecznie więc zniewala się swoimi doczesnymi potrzebami, oszukuje się i niszczy. Ta postawa jest źródłem wszelkich alienacji, gdyż nie ma dobra i wolności poza prawdą; jedynie prawda wyzwala . Wierność prawdzie nie jest rodzajem zniewolenia, ale posłuszeństwem sobie i warunkiem zachowania tożsamości osoby”. W nauczaniu Jana Pawła II wolność jawi się dwuaspektowo: negatywnie jako wolność od przymusów, zła i pozytywnie jako wolność do dobrego działania. W prawdziwej wolności oba te aspekty muszą istnieć jednocześnie. Dzisiaj jeszcze raz musimy nauczyć się wolności, która jest wymiarem bytu człowieka, wymiarem bytu osobowego i wymiarem bytu wspólnotowego.

W trakcie dzisiejszych uroczystości na placu Konstytucji 3 maja przemawiali również Łukasz Reszka, starosta świdnicki i Radosław Brzózka, szef gabinetu politycznego Przemysława Czarnka, ministra edukacji i nauki. Następnie delegacje instytucji, służb mundurowych, przedsiębiorstw, placówek oświatowych i stowarzyszeń działających w mieście złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem Konstytucji 3 maja. Oprawę muzyczną mszy świętej przygotował i hymn państwowy odegrała Helicopters Brass Orchestra pod dyrekcją Karola Dziubaka. W części artystycznej wystąpili: Zespół Tańca Ludowego „Leszczyniacy” pod kierownictwem Lecha Leszczyńskiego, chór „Canto” pod dyrekcją Ewy Bieniek  i Chór Męski “Arion” pod dyrekcją Rafała Palutkiewicza. Nowym akcentem trzeciomajowego święta w Świdniku był wspólnie odtańczony przez zgromadzonych na placu świdniczan polonez.

« z 3 »

Artykuł przeczytano 1166 razy

Last modified: 3 maja, 2023

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »