środa, 29 marca 2023r.

Trwa nabór wniosków na zakup węgla

Autor: |

Mieszkańcy Świdnika mogą składać wnioski o zakup węgla na preferencyjnych warunkach na 2023 rok. Osoby spełniające określone kryteria zapłacą za opał po 1750 zł za tonę, zaś tegoroczny limit to 1,5 tony. Za dystrybucję węgla będzie odpowiedzialne, na zlecenie miasta, Przedsiębiorstwo Komunalne Pegimek.

Wnioski można bezpłatnie składać do 15 marca tego roku w Urzędzie Miasta Świdnik przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, w godzinach pracy urzędu (poniedziałki-środy 7.30-15.30, czwartki 9.00-17.00, piątki 7.00-15.00). Można je również złożyć korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Świdnik, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27 lub przesłać przez ePUAP. Formularz dostępny jest w Urzędzie Miasta i na stronie BIP urzędu: Biuletyn Informacji Publicznej – Urząd Miasta Świdnik (lubelskie.pl). Tam też znajdziemy druk o udzielenie pełnomocnictwa na złożenie wniosku o zakup węgla. Nie ma możliwości złożenia wniosku telefonicznie, natomiast wszelkie informacje na ten temat uzyskamy pod numerem telefonu 81 751 76 63.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym ten opał będzie wykorzystywany. Gospodarstwo to musi znajdować się na terenie Gminy Miejskiej Świdnik, zaś osoba składająca wniosek powinna być uprawniona do otrzymania dodatku węglowego. Zakup węgla po preferencyjnej cenie przysługuje nam, jeśli dotychczas nie zakupiliśmy węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę. Jeśli nie jesteśmy mieszkańcem Gminy Miejskiej Świdnik, to do złożenia wniosku potrzebujemy odpowiedniego zaświadczenia ze swojej gminy.

Informacje potrzebne do uzupełnienia wniosku

Wypełniając wniosek podajemy:

– imię i nazwisko,

– adres gospodarstwa domowego, na którego rzecz dokonywany jest preferencyjny zakup węgla,

– adres e-mail lub numer telefonu potrzebne do kontaktu, aby umówić terminu odbioru węgla,

– zaświadczenie z CUS w Świdniku, al. Lotników Polskich 5, o przyznaniu dodatku węglowego/potwierdzenie  wpływu dodatku węglowego na rachunek bankowy wnioskodawcy – jeśli nie składał wniosku w roku 2022.

– stosowne informacje i oświadczenia (zawarte we wzorze wniosku).

Wniosek musi zostać własnoręcznie podpisany. Warto składać dokument na miejscu w urzędzie lub zasięgnąć informacji telefonicznej, ponieważ wszelkie braki lub błędy danych mogą wpłynąć na wydłużenie czasu trwania procedur.

Ile opału kupimy i w jakiej cenie?

Koszt zakupu węgla na preferencyjnych warunkach to 1750 zł brutto za tonę. W tym roku możemy w tej cenie kupić 1,5 tony na jedno gospodarstwo domowe. Jeśli w ubiegłym roku nie wykorzystaliśmy tego limitu, to w 2023 możemy zakupić 3 tony.

Gdzie kupimy węgiel? 

O dostępności i terminie zakupu zostaniemy poinformowani przez Urząd Miasta. Dystrybucję węgla prowadzi spółka Pegimek na placu przy ul. Warsztatowej 5 w Świdniku. Transport węgla ze składu powinniśmy zapewnić sobie sami. Jeśli nie mamy takiej możliwości, możemy skorzystać z usługi transportowej świadczonej przez Pegimek za dodatkową opłatą.

Ważne jest, by pamiętać, że musimy sami podpisać odpowiednie dokumentu przy odbiorze. Jeśli nie jesteśmy w stanie zrobić tego osobiście, powinniśmy pisemnie upoważnić osobę odbierającą. Opłata  skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł i możemy ją wykonać w Urzędzie Miasta. Kosztu tego nie poniesiemy, jeśli odbierającym jest osoba nam bliska np. współmałżonek, wstępni np. rodzice oraz zstępni np. dzieci.

mj

Artykuł przeczytano 485 razy

Last modified: 6 lutego, 2023

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »