sobota, 23 września 2023r.

Świdnicka przygoda młodych Polaków

Autor: |

W minioną środę wyjechały do swoich domów polskie dzieci z Białorusi i Litwy, które prze­bywały w naszym mieście od 1 lipca. Dla Polaków z białoruskiego Radunia była to już 18. wyprawa do starej ojczyzny. Goście z Litwy przyjechali dopiero po raz drugi. Opiekunką grupy była Anna Broda z Miejskiego Ośrodka Kultury.

W minioną środę wyjechały do swoich domów polskie dzieci z Białorusi i Litwy, które prze­bywały w naszym mieście od 1 lipca. Dla Polaków z białoruskiego Radunia była to już 18. wyprawa do starej ojczyzny. Goście z Litwy przyjechali dopiero po raz drugi. Opiekunką grupy była Anna Broda z Miejskiego Ośrodka Kultury.

– Udało nam się zrealizować pra­wie wszystkie zaplanowane punkty programu. Zaczęliśmy od zwiedza­nia Świdnika i okolic. Potem był park linowy i ognisko nad jeziorem Gumienko w Jedlance. Dzieciaki zachwyciły się warsztatami golfa, które odbyły pod okiem instrukto­rów, w ośrodku państwa Cioczków w Wierzchowiskach. Pan Mateusz, wytypował nawet dwie potencjalne gwiazdy tej gry, które najchętniej pozostawiłby na dłuższe szkolenia. Dużym wydarzeniem był wyjazd do Warszawy, zorganizowany dzięki pomocy Marcina Magiera, asystenta posła Artura Sobonia. Dzieciaki były pod ogromnym wrażeniem wizyty w sejmie, do którego zaprosił je Ar­tur Soboń. Nie mogły uwierzyć, że przyjął je i oprowadził po gmachu poseł i minister, w dodatku pocho­dzący ze Świdnika. Poczuły się wy­jątkowymi gośćmi. Ktoś powiedział nawet, że po uściśnięciu dłoni tak ważnej osoby długo nie umyje rąk i nie do końca zabrzmiało to jak żart. Potem zjedliśmy obiad w restauracji sejmowej, odwiedziliśmy Łazienki i Centrum Nauki Kopernik, ale sejm pozostał hitem hitów. Wycieczka trwała ponad 16 godzin – opowiada Anna Broda.

Sobotę i niedzielę dzieci spędziły z goszczącymi je rodzinami. Zwiedza­ły Lublin, Kazimierz i Nałęczów, ale niewiele z nich opuściło piknik or­ganizowany na placu przy Urzędzie Miasta z okazji 39. rocznicy Świdnic­kiego Lipca. W poniedziałek goście stawili się na wystawie „Co słychać” w Miejskim Ośrodku Kultury. Byli też w Strefie Wysokich Lotów, gdzie zaliczyli wszystkie trampoliny. We wtorek dzieci kąpały się w basenie przy SP nr 5 i zmierzyły z atrakcjami parku rozrywki Bounce w Lublinie. Codziennie uczestniczyły w specjal­nie dla nich odprawianej mszy św. Udział w liturgii jest dla nich czymś naturalnym. Pięciu chłopców jest nawet ministrantami.

– Tegoroczny skład był wyjątko­wy. Tylko 6 dzieci, spośród 42, było w Świdniku już wcześniej. Reszta to debiutanci. Z Białorusi przyjechali, tradycyjnie, miesz­kańcy Radunia. Skład młodych Polaków z Litwy był zupełnie inny niż przed rokiem. Poprzednio go­ściliśmy mieszkańców Solecznik. Tym razem były dzieci z Dajnowa, Raszczunów, Rezów, Kamionki, Taboryszek, Podborza i Jaszczun, czyli całego powiatu solecznickie­go. Jedno pozostało bez zmian. Cała grupa była grzeczna i zdyscy­plinowana, chociaż składała się z osób od 6 do 17 lat. Pierwszy raz zdarzyło mi się pokonać trasę z wycieczką z Warszawy do Świdni­ka bez żadnego postoju – wspo­mina A. Broda.

Na 17 rodzin goszczących, tylko 4 pochodziły ze Świdnika. Pozo­stałe mieszkają w gminie Meł­giew. Była też rodzina z Bystrze­jowic, a nawet z Żabiej Woli.

– Jak to w przypadku tak licznej gru­py dzieci bywa, nie obyło się bez perturbacji. Mieliśmy dwie skręco­ne kostki, trzy anginy ropne i jedno kanałowe leczenie zęba. Na szczę­ście, dzięki uprzejmości świdnickich lekarzy, udało się kryzys opanować. Sytuacja materialna rodzin dzieci, które przyjechały w tym roku, nie była tak rozpaczliwa, jak w ubie­głym. Jednak 13-letni chłopiec, któ­rego twarz opuchła od bólu zęba, u stomatologa pojawił się po raz pierwszy w życiu. Najpierw był au­tentycznie przerażony, a potem nie mógł się nadziwić, że w gabinecie krzątały się wokół niego aż cztery osoby. Chciałabym podziękować wszystkim rodzinom przyjmującym dzieci, stowarzyszeniu Akademia Uśmiechu i Annie Brendler oraz jej koleżankom z Komitetu Pomocy SOS Solidarność, za ufundowanie codziennej porcji świeżych droż­dżówek – mówi A. Broda.

Bywa, że wizyty młodych Polaków zza wschodniej granicy nie pozo­stają bez dalszego ciągu. W Szkole Podstawowej nr 4 pracują już dwie panie, które znajomość ze Świdni­kiem rozpoczynały od przyjazdów z panią Haliną Żegzdryn, szefową Związku Polaków w Raduniu. Jedna z nich jest nauczycielką, druga pra­cuje w sekretariacie. Ola Bobińska, chyba najbardziej zasłużona wo­lontariuszka, pomaga dziewczynie z Białorusi dostać się na studia w Polsce, wypełniając jej internetowe wnioski rekrutacyjne.

jmr

Artykuł przeczytano 948 razy

Last modified: 19 lipca, 2019

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »