poniedziałek, 20 maja 2024r.

Studenci Szkoły Orląt popracują w Świdniku

Autor: |

Przedstawiciele PZL-Świdnik i Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie podpisali we wto­rek umowę w sprawie uruchomienia tak zwanych studiów dualnych. Polegają one na łącze­niu nauki z pracą zawodową. Na mocy porozumienia studenci kierunku Lotnictwo i Kosmo­nautyka, specjalność inżynieria lotnicza i awionika, odbędą płatne staże w PZL-Świdnik. Na każdego studenta przypadnie około 1880 godzin stażu.

Współpraca rozpocznie się w na­stępnym roku akademickim. W uroczystości podpisania umowy uczelnię reprezentował rektor – komendant gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk, PZL-Świdnik – Beata Stel­mach, prezes zarządu oraz członek zarządu Antonio Di Gennaro. Stro­ny umowy nawiązały współpracę, której celem jest dostosowanie programu nauczania studentów do potrzeb rynku pracy. Przyczynić ma się do tego zwiększenie ilości staży w zakładach lotniczych, po­siadających certyfikat PART-145, czyli uprawnienia organizacji ob­sługowej. Studia mają umożliwić podchorążym uzyskanie licencji obsługowej mechanika lotniczego lub awionika statku powietrznego i podjęcie pracy w branży lotniczej. Studia dualne I stopnia będą trwały 7 semestrów i zakończą się egzami­nem inżynierskim. W każdym roku student, przez 6 miesięcy, będzie uczestniczył w zajęciach w LAW i przez co najmniej 3 miesiące od­bywał płatny staż w PZL-Świdnik. Nabyte wiedza i doświadczenie zawodowe spełnią wymagania Eu­ropejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, określające kwalifika­cje i zasady uzyskiwania licencji przez personel obsługi technicznej. Na podstawie tak zwanego „Rapor­tu uznania wiedzy”, studenci będą mieli możliwość uzyskania zalicze­nia do licencji na obsługę technicz­ną statku powietrznego PART-66.

Lotnicza Akademia Wojskowa to kolejna polska uczelnia wyższa, po Politechnice Lubelskiej, Politech­nice Rzeszowskiej, Politechnice Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Uniwersy­tecie Marii Curie – Skłodowskiej, z którymi współpracuje PZL-Świdnik.

Artykuł przeczytano 1904 razy

Last modified: 5 kwietnia, 2019

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »
Skip to content