poniedziałek, 20 maja 2024r.

Strażnik poszukiwany

Autor: |

Musi mieć przynajmniej 21 lat, wykształcenie średnie lub wyższe, nieposzlakowaną opinię i zaświadczenie o niekaralności. Świdnicka Straż Miejska właśnie poszukuje nowego pracownika. Dokumenty można składać do 10 marca.

Czym się zajmują strażnicy? – Do naszych głównych zadań należy ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad ruchem drogowym, współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, a także pomoc przy usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych – wymienia Janusz Wójtowicz, komendant Straży Miejskiej.
W tej chwili w jednostce jest zatrudnionych 20 osób. Większość z nich, bo 13, to mundurowi. Pozostali to pracownicy cywilni, którzy czuwają nad sprawami księgowymi i administracyjnymi SM, ale obsługują również całodobowy monitoring. Do niedawna  w jednostce służyło 14 strażników i do takiej liczby jej władze chcą wrócić. Właśnie trwają poszukiwania nowego pracownika.
– Aplikantem może zostać osoba, która posiada obywatelstwo polskie, ukończyła 21 lat, w pełni korzysta z praw publicznych i ma  minimum średnie wykształcenie. Kandydat musi też wykazać się nienaganną opinią oraz sprawnością fizyczną i psychiczną, a także dotychczasową niekaralnością i uregulowanym stosunkiem do służby wojskowej – mówi J. Wójtowicz.
Cenna będzie też znajomość zagadnień z zakresu prawa, prawa administracyjnego, funkcjonowania samorządów i administracji publicznej, ustawy o strażach gminnych i innych przepisów regulujących współpracę jednostki z Policją i instytucjami. Dodatkowe punkty można również otrzymać za kursy z ratownictwa medycznego, samoobrony, techniki jazdy, ochrony środowiska oraz za znajomość języków obcych. Chętni, z kompletem dokumentów, mogą się zgłaszać do 10 marca.
– Zależy nam na czasie, ponieważ chcielibyśmy, żeby nowy aplikant już 18 marca rozpoczął specjalistyczny kurs dla strażników miejskich – dodaje J. Wójtowicz.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie:
https://smswidnik.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//nabor_2019.pdf

Artykuł przeczytano 2132 razy

Last modified: 4 marca, 2019

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »
Skip to content