niedziela, 19 maja 2024r.

Stawiają na języki wizualne

Autor: |

Szkoła Podstawowa nr 5 przystąpiła do realizacji kolejnego projektu w ramach Erasmus+ Akcja 2 – Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej (KA226). Pod hasłem „CAVE – Communication And Visual Education in home-schooling” kryje się komunikacja i wykorzystywanie metod wizualnych podczas zdalnego nauczania.

– Koordynatorem działań jest szkoła z Rzymu, a partnerami szkolne związki zawodowe z Hiszpanii oraz placówki z Litwy i Rumunii. Patronat naukowy objął Uniwersytet Rzymski La Sapienza, zapewniając kadrę profesorską do opracowania pomysłów. Koszt projektu, który będzie trwał do końca lutego 2023 roku, wynosi 297 705 euro. Nasza szkoła otrzyma 27 345 euro – wyjaśnia Marcin Paśnikowski, nauczyciel języka angielskiego i informatyki. Dodaje: – Celem jest zapewnienie nauczycielom podstawowych i przekrojowych umiejętności cyfrowych niezbędnych w zdalnym nauczaniu. CAVE będzie skupiał się nad dwoma wymiarami Europejskiego Obszaru Edukacji: jakościowym i włączającym, aby przeciwdziałać formom nierówności społeczno-kulturowych, językowych i psycho-kognitywnych oraz niwelować dysproporcje w dziedzinie edukacji, które nasiliły się w okresie pandemii COVID-19.

Wśród projektowych zadań znalazły się: opracowanie innowacyjnych metod nauczania i materiałów dydaktycznych (stworzonych przy wykorzystaniu języków wizualnych i metod narracji), kurs szkoleniowy online dla nauczycieli różnych przedmiotów (koncentrujący się na używaniu infografiki i zastosowaniu wizualnego opowiadania historii w nauczaniu), powstanie bazy audiowizualnych treści (do wykorzystania podczas pracy z uczniami w ramach ścieżek edukacyjnych oraz dzielenia się wiedzą i wymianą informacji między nauczycielami i uczniami)

– Działania będą toczyły się równolegle we wszystkich krajach partnerskich. Pierwsze logotypy i infografiki przygotuje uniwersytet z Rzymu, a pozostali przetłumaczą je na języki ojczyste. Powstaną też materiały wideo. Nasza szkoła do udziału w projekcie zaprosi pozostałe świdnickie placówki oświatowe. Zależy nam, by wytypowały nauczycieli, którzy zechcą włączyć się w testowanie wyników tej pracy. Będzie to powiązane z kursem, by chcemy, by pedagodzy nauczyli się również w jaki sposób wykonywać takie materiały i później mogli tworzyć własne. To jest największą wartością projektu CAVE. Wszystkie rezultaty projektu można będzie znaleźć na stronie www.cave.pixel-online.org.

aw

Artykuł przeczytano 1762 razy

Last modified: 7 maja, 2021

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »
Skip to content