wtorek, 16 kwietnia 2024r.

Rekrutacja ruszy w marcu

Autor: |

W nowym roku szkolnym dla najmłodszych świdniczan zaplanowano 1 225 miejsc w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Przeznaczone są dla dzieci urodzonych w latach 2018–2021.

Elektroniczny system rekrutacyjny „Nabór Przedszkola” firmy Vulcan ruszy 4 marca o godz. 8.00 i będzie działać do 22 marca, do godz. 14.00. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty ze skorzystaniem z systemu, otrzymają pomoc w każdym przedszkolu/szkole z oddziałem przedszkolnym.

Oferta obejmuje 6 przedszkoli: Przedszkole nr 2 (ul. Okulickiego 19), Przedszkole nr 3 (ul. Hotelowa 7), Przedszkole nr 4 (ul. Piłsudskiego 1), Przedszkole Integracyjne nr 5 (ul. Hallera 11), Przedszkole nr 6 (ul. Środkowa 2), Przedszkole nr 7 (ul. Hryniewicza 7), a także 3 szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi: Oddziały przedszkolne w SP nr 3 (ul. Kopernika 9a), Oddziały przedszkolne w SP nr 4 (al. Wojska Polskiego 27), Oddziały przedszkolne w SP nr 5 (ul. Jarzębinowa 6). Placówki zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez 5 godzin dziennie. Pozostałe godziny są odpłatne dla rodziców.

Uwaga!

– Rodzice/prawni opiekunowie dzieci z rocznika 2022, które ukończą 2,5 roku na dzień 1 września 2024 roku, mogą starać się o przyjęcie ich w postępowaniu uzupełniającym, jeśli będą wolne miejsca.

– Rodzice/prawni opiekunowie dzieci spoza Świdnika mogą ubiegać się o ich przyjęcie w postępowaniu uzupełniającym, jeśli będą wolne miejsca.

– Rodzice/prawni opiekunowie, którzy zamierzają w roku szkolnym 2024/2025 zapisać dziecko do innego przedszkola niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza, biorą udział w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Maluchy kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację (dokument dostępny w placówce dziecka) o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025. Mają na to czas od 26 lutego do 3 marca.

Kryteria rekrutacyjne

Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 przyjmowani są na podstawie liczby uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na przyjęcie kandydata.

W pierwszym etapie brane są pod uwagę następujące kryteria: wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata; niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą. Te kryteria mają jednakową wartość, po 50 punktów każde.

W drugim etapie pod uwagę brane będą kryteria określone przez gminę. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie  www.umswidnik.bip.lubelskie.pl, w zakładce Edukacja.

Kalendarium

1.Elektroniczne złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od 4 do 22 marca (postępowanie uzupełniające od 3 do 14 czerwca).

2.Weryfikacja wniosków oraz dokumentów przez komisje rekrutacyjną – od 25 marca do 12 kwietnia (postępowanie uzupełniające od 17 do 25 czerwca).

3.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 15 kwietnia (postępowanie uzupełniające 26 czerwca).

4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia – od 15 do 19 kwietnia (postępowanie uzupełniające od 26 czerwca do 3 lipca).

5.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 22 kwietnia (postępowanie uzupełniające 4 lipca)

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/opiekuna prawnego.  Formularz wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 będzie  dostępny do wypełnienia, na stronie internetowej www.naborpkandydat.vulcan.net.pl/swidnik.

Wniosek może być złożony do nie więcej niż pięciu wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Szczegółowe informacje o rekrutacji dostępne są na stronie https://umswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=721&action=details&document_id=1978057

aw, fot. zdjęcie poglądowe/Pixabay

Artykuł przeczytano 178 razy

Last modified: 22 lutego, 2024

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »
Skip to content