piątek, 23 lutego 2024r.

Razem dla Świdnika

Autor: |

Cykl prezentuje organizacje pozarządowe działające w naszym mieście. Przygotowuje go Centrum Usług Społecznych, które do współpracy zaprasza kolejne organizacje.

Stowarzyszenie Świdnicki Krąg Kultury

Rodzaj prowadzonej działalności:

Stowarzyszenie Świdnicki Krąg Kultury powstało 31 października 2019 r. Jego celem jest inicjowanie, wspieranie różnego rodzaju przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych i artystycznych dzieci, młodzieży oraz dorosłych, a także wspieranie najmłodszych oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Cele te realizuje  poprzez organizowanie: warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży – szczególnie zajęć tanecznych, plastycznych, teatralnych, muzycznych, filmowych, fotograficznych, multimedialnych, plenerów artystycznych, obozów treningowych oraz naukę języków obcych, a także imprez kulturalnych, wystaw, spotkań autorskich, festiwali, konkursów, turniejów (ogólnopolskich i międzynarodowych), koncertów oraz upowszechnianie kultury fizycznej, zajęcia sportowe i rekreacyjne, turnieje i festyny. Inne cele, które przyświecają działalności Stowarzyszenia to: działania animacyjno-społeczne osób wykluczonych ze społeczeństwa, działania społeczno-kulturalne z młodymi matkami, działania na rzecz profilaktyki i ochrony zdrowia (prelekcje, szkolenia, zajęcia rehabilitacyjno-gimnastyczne, spotkania z psychologiem), działalność wydawnicza, produkcja i montaż filmów, prowadzenie edukacji ekologicznej ochrony zwierząt.

Osiągnięcia:

Stowarzyszenie podczas trzech lat swojej działalności zorganizowało: Festyny Rodzinne dla mieszkańców miasta; Spartakiadę Miejską dla dzieci i młodzieży ze Świdnika; Koncerty patriotyczne z okazji 11 Listopada; Konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży; Warsztaty taneczne dla seniorów; Wyjazd dla uzdolnionej młodzieży do Hiszpanii na Festiwal Tańca.

Ilu członków liczy organizacja?

Stowarzyszenie liczy ok. 20 osób.

Kto stanowi prezydium?

Edyta Socha-prezes, Michał Rutkowski-Martyna-wiceprezes, Agnieszka Sierpień-wiceprezes, Jolanta Laskowska-sekretarz.

Kontakt:

Adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6 A, tel. 730 000 346.

Co Stowarzyszenie pragnie przekazać mieszkańcom Świdnika?

Stowarzyszenie zaprasza wszystkich pasjonatów kultury do włączania się w jego szeregi
i pomoc w organizacji wydarzeń kulturalnych, ale także aktywne uczestnictwo w tych wydarzeniach.

Renata Elmerych, organizator społeczności lokalnej CUS, kontakt pod numerem telefonu 501 001 412, fot. ŚKK

Artykuł przeczytano 678 razy

Last modified: 13 kwietnia, 2023

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »