sobota, 24 lutego 2024r.

Razem dla Świdnika

Autor: |

Cykl prezentuje organizacje pozarządowe działające w naszym mieście. Przygotowuje go Centrum Usług Społecznych, które do współpracy zaprasza kolejne organizacje.

Związek Drużyn w Świdniku

Rodzaj prowadzonej działalności:

Związek Drużyn w Świdniku już od wielu lat prowadzi działalność wychowawczą na terenie naszego miasta. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, w rozwijaniu swoich zainteresowań
i umiejętności bierze udział ponad 100 harcerzy oraz zuchów. Związek Drużyn zrzesza dzieci
i młodzież w wieku 8-26 lat, działając w 6 jednostkach.

Osiągnięcia:

Jako jedna z najliczniejszych organizacji pozarządowych w naszym mieście Związek Drużyn zajmuje się ciągłym wychowaniem młodego człowieka, kształtowaniem w nim postaw przyjaźni i braterstwa, dzięki czemu staje się świadomym obywatelem naszego kraju. Harcerze na zakończenie swojej śródrocznej pracy spędzają czas na obozach harcerskich, gdzie pośród drzew mogą doskonalić umiejętności poznane w ciągu roku i zacieśniać przyjaźnie, które często pozostają do końca życia.

Ilu członków liczy organizacja?

Nad ciągłym rozwojem harcerzy i harcerek czuwają pełnoletni instruktorzy ZHP, których w Związku Drużyn jest 10.

Kto stanowi prezydium?

Działaniami świdnickich harcerzy kieruje komenda, w skład której wchodzą: phm. Łukasz Góralski – komendant, phm. Joanna Sobczyk – zastępca komendanta, pwd. Marek Żołędź – zastępca komendanta, pwd. Dawid Staniak – zastępca komendanta.

Kontakt

Harcerze nie mają niestety stałej siedziby dla swoich zbiórek, spotykają się w różnych miejscach. Zapisy możliwe są poprzez kontakt z FB Związku Drużyn: www.facebook.com/ZHP.Swidnik lub www.lublin.zhp.pl/zd-swidnik/

Czy Stowarzyszenie chce coś przekazać mieszkańcom Świdnika?

Aby poznać smak harcerstwa, Związek Drużyn zachęca do udziału w zbiórkach, o których więcej można dowiedzieć się za pośrednictwem social mediów. Już dziś harcerze zapraszają wszystkich chętnych do rozpoczęcia swojej największej przygody!

Renata Elmerych, organizator społeczności lokalnej CUS, kontakt pod numerem telefonu 501 001 412, fot. ZD w Świdniku

Artykuł przeczytano 957 razy

Last modified: 16 lutego, 2023

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »