wtorek, 07 lipca 2020r.

Kto do Mieszkania Plus?

Autor: |

Projekt kryteriów przyznawania mieszkań trafił już do specjalnego zespołu złożonego z radnych. W ciągu kilku dni prace się zakończą i ostateczna wersja dokumentu trafi na najbliższą sesję miejską. Po przyjęciu i opublikowaniu uchwały, nabór chętnych będzie mógł ruszyć.

Bloki z rządowego programu Mieszkanie Plus powstają przy ul. Grota – Roweckiego na wschodzie miasta. W dwóch budynkach znajdzie się 108 lokali. Inwestycja zostanie zakończona w przyszłym roku. Bloki zostały zlokalizowane na terenie przekazanym przez ratusz. I to do miasta należy opracowanie zasad, na podstawie których mieszkania będą przyznawane najemcom.

– Zainteresowanie programem w naszym mieście jest bardzo duże. Mimo, że nie prowadzimy jeszcze naboru, mamy już kilkaset wniosków od świdniczan, ale również osób spoza naszego miasta – mówi burmistrz Waldemar Jakson.
Przedstawiciele ratusza przewidywali, że nabór mógłby rozpocząć się jesienią. Wcześniej jednak radni muszą przyjąć kryteria przeprowadzenia całej procedury. – W tej chwili mamy już projekt uchwały. Otrzymał go zespół, w skład którego wchodzą radni ze wszystkich klubów – tłumaczy Ewa Jankowska, sekretarz miasta. – Członkowie tej grupy będą mogli wnosić poprawki do dokumentu. Później trafi on do komisji Rady Miasta.
Ostatnim krokiem będzie przegłosowanie projektu uchwały na sesji. Ma się to stać na najbliższym posiedzeniu, czyli 26 czerwca.

Jakie kryteria?

Z przygotowanego dokumentu wynika, że wszyscy ubiegający się o rządowe mieszkania muszą bezwzględnie spełnić jedno kryterium. Zgodnie z projektem, „żadna osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego nie jest właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego oraz nie przysługuje jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny oraz nie jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny”.

Za spełnienie pozostałych kryteriów, będą przyznawane punkty. Ci, którzy otrzymają ich najwięcej, będą mieli największe szanse na zamieszkanie w rządowych blokach.
Wśród proponowanych kryteriów znalazły się: wynajmowanie mieszkania od gminy i rozwiązanie z nią umowy po otrzymaniu rządowego lokalu (5 punktów), ukończenie przez najemcę 65 lat (5 punktów), zamieszkiwanie w gospodarstwie osoby  niepełnosprawnej do 16 roku życia (5 punktów) oraz niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym powyżej 16 roku życia (5 punktów), wejście w skład gospodarstwa domowego osoby do 35 roku życia (5 punktów za każdą osobę, maksymalnie na podstawie tego kryterium można uzyskać 10 punktów), dziecka do 18 lat (5 punktów za każde), osoba samotnie wychowująca dziecko (8 punktów), rozliczanie podatku na terenie Świdnika (10 punktów za każdą osobę, maksymalnie na podstawie tego kryterium można uzyskać 20 punktów), zamieszkiwanie w Świdniku bezpośrednio przed złożeniem wniosku (10 punktów).

Dodatkowo osoby, które będą starać się o mieszkanie, muszą liczyć się z koniecznością wpłaty kaucji zabezpieczających ich umowę najmu. Może ona wynieść maksymalnie sześciokrotność miesięcznego czynszu obliczonego dla ich lokalu.
Jeśli radni w piątek przyjmą kryteria naboru, wówczas uchwała trafi do Urzędu Wojewódzkiego. Po jej sprawdzeniu przez prawników, zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym. Wejdzie w życie 14 dni od jej opublikowania.

Artykuł przeczytano 1112 razy

Last modified: 23 czerwca, 2020

Registration

Zapomniałeś hasło?