czwartek, 18 kwietnia 2024r.

Jak wspomagać rozwój dziecka?

Autor: |

W sali konferencyjnej restauracji Favilla odbyła się dzisiaj konferencja zorganizowana przez Ośrodek Wsparcia i Testów działający przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie zatytułowano: „Bliżej dziecka – wybrane zagadnienia wczesnej interwencji i wsparcia rodziny – wykorzystanie zasobów OWiT”.

Konferencję otworzył poseł Artur Soboń, który podkreślił, jakie znaczenie w Świdniku i regionie odgrywa OWiT i cały Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy jako miejsce pomocy osobom niepełnosprawnym, bądź zagrożonym niepełnosprawnością.

Spotkanie było adresowane głównie do osób zainteresowanych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego, o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym – nauczycieli przedszkoli, koordynatorów i terapeutów zespołów wczesnego wspomagania rozwoju, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Zaproszeni byli również rodzice dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością. W programie przeprowadzono wykłady na tematy dotyczące szerokiego spektrum potrzeb dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami, takie jak: „Wczesne wykrywanie nieprawidłowości, dysfunkcji i zaburzeń rozwoju dziecka”, „Wczesna interwencja a funkcjonowanie dziecka”, „Nowoczesne technologie – jak używać, by pomagały a nie szkodziły dzieciom”, „Wspieranie rozwoju komunikacji małego dziecka z pomocą AAC”, „Wybiórczość pokarmowa u dzieci ze spektrum autyzmu”, „Technologie asystujące w edukacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną”, a także prezentacja programów PFRON wspierających osoby niepełnosprawne.

Ośrodek Wsparcia i Testów w Świdniku działa przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku. Jego zadaniem jest prezentowanie korzyści wynikających ze stosowania technologii asystujących, jakimi dysponuje, które pomagają w aktywizacji do maksymalnie komfortowego funkcjonowania w społeczeństwie w takich obszarach jak: komunikowanie się, dostęp do informacji, nauka, praca, rozwijanie hobby, zwiększenie aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej oraz dbałości o zdrowie. OWiT świadczy porady osobom z niepełnosprawnością, a także członkom ich rodzin lub opiekunom w optymalnym wyborze, właściwych do ich aktualnych potrzeb technologii asystujących. Zajmuje się również prowadzeniem wstępnego instruktażu, wskazywaniem potencjału wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym oraz oferuje pomoc osobom z niepełnosprawnością w wyszukiwaniu stosownych szkoleń. Jego pracownicy działają nie tylko w siedzibie ośrodka, ale odwiedzają różne instytucje zajmujące się opieką nad osobami ze zróżnicowanymi potrzebami, przeprowadzają szkolenia i uczestniczą w konferencjach na terenie całego województwa.

Artykuł przeczytano 382 razy

Last modified: 1 grudnia, 2023

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »
Skip to content