wtorek, 22 września 2020r.

Zmiany w stypendiach

Autor: |

Nowa uchwała została właśnie przyjęta. Na jej podstawie o miejskie stypendia za wyniki w nauce mogą ubiegać się uczniowie szkół działających na terenie Świdnika. Władze miasta przewidują, że nagrody trafią do około 170 osób.

Miejskie stypendia są przyznawane w Świdniku od kilku lat. W tym roku przedstawiciele ratusza zaproponowali przyjęcie nowej uchwały w tej sprawie. Jak tłumaczą, jest ona wynikiem analiz dotychczasowej, ale także … pandemii koronawirusa.
– Musieliśmy zmienić terminy składania wniosków o stypendia. Obowiązujące w poprzedniej uchwale byłyby nie do spełnienia, ze względu na, wprowadzone w związku z pandemią, zmian w organizacji roku szkolnego – tłumaczy Ewa
Jankowska, sekretarz miasta.

Nowa uchwała wywołała tak dużo dyskusji, zwłaszcza wśród radnych opozycyjnych, że do jej podjęcia musiała zostać zwołana nadzwyczajna sesja. – To był ostatni moment, żeby przyjąć uchwałę i umożliwić w tym roku najzdolniejszym uczniom uzyskanie stypendium – mówi E. Jankowska.

Na czym polegają zmiany?

Po pierwsze obowiązującym kryterium przyznawania stypendium nie będzie już zachowanie. Ocena z niego w ogóle nie będzie brana pod uwagę. Dyskusję wywołała za to zmiana średniej w szkołach ponadpodstawowych, która uprawnia uczniów do uzyskania miejskiej nagrody.

– Jeśli zostałyby utrzymane dotychczasowe zasady, doszłoby do ogromnej dysproporcji wśród ilości przyznanych stypendiów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. W tych pierwszych otrzymałoby je około 30 uczniów na 1920. Podczas gdy tylko w II LO o stypendia mogłoby się starać 64 licealistów spośród 314 uczęszczających do tej placówki – wyjaśnia E. Jankowska.

Zapadła więc decyzja o podniesieniu kryterium średniej ocen w przypadku szkół ponadpodstawowych z 5.00 do 5.30 oraz procentu punktów na maturze z 88 do 90 proc. Jak tłumaczą przedstawiciele ratusza, zmiany i tak nie oznaczają zmniejszenia liczby nagrodzonych. – Szacujemy, że podobnie jak w poprzednim roku, około 170 osób będzie mogło otrzymać stypendium. Natomiast zależy nam również na utrzymaniu prestiżowego charakteru tej nagrody – mówi sekretarz miasta.

Równocześnie zapadła decyzja o podwyższeniu kwot o 10 zł w każdej kategorii. Z wyliczeń urzędników wynika, że tegoroczne nagrody będą kosztować miejski budżet około 200 tys. zł. – Wypłata stypendiów nie jest obowiązkiem miasta. Od początku jednak zależało nam, żeby wspierać zdolnych uczniów, zachęcać ich i motywować do pracy. Mimo trudnego czasu dla samorządów, spadających dochodów i dodatkowych wydatków związanych z pandemią, jak choćby ulg dla przedsiębiorców czy finansowej pomocy dla szpitala, stypendia udało się nam utrzymać. Co więcej, nadal będzie mogła z nich korzystać bardzo duża grupa dzieci i młodzieży – dodaje E. Jankowska.

Uchwała została przyjęta w miniony czwartek. Musi zostać opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Wejdzie w życie 14 dni od tego momentu. Natomiast termin składanie wniosków o przyznanie stypendium, w tym roku wyjątkowo, upłynie 17 sierpnia.

Jakie kryteria?

Szkoły podstawowe (uczeń musi spełnić przynajmniej jeden z poniższych warunków):
1. Średnia ocen (kl. IV– VI – od 5,80, kl. VII – VIII – od 5,50)
2. Tytuł laureata lub finalisty przynajmniej jednego konkursu kuratoryjnego na poziomie wojewódzkim lub wyższym
3. Wysoka wartość procentowa egzaminu ósmoklasisty (od 90 do 100 proc.)

Szkoły ponadpodstawowe (uczeń musi spełnić przynajmniej jeden z poniższych warunków):
1. Średnia ocen od 5,30
2. Tytuł laureata lub finalisty przynajmniej jednego konkursu kuratoryjnego na poziomie wojewódzkim lub wyższym
3. Wysoka wartość procentowa egzaminu maturalnego (od 90 do 100 proc.)

Jakie kwoty stypendium?

Szkoły podstawowe: kl. IV–VI od 50 do 100 zł miesięcznie, kl. VII–VIII od 100 do 150 zł miesięcznie
Szkoły ponadpodstawowe: od 150 do 200 zł miesięcznie
W przypadku uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych stypendia wypłacane są jednorazowo w wysokości od 1500 do 2000 zł.

do pobrania:

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Uchwała Stypendia 200 KB 103

Artykuł przeczytano 2378 razy

Last modified: 18 lipca, 2020

Registration

Zapomniałeś hasło?