środa, 29 marca 2023r.

Ze STEMem w przyszłość

Autor: |

Ciekawe doświadczenia, zajęcia pozalekcyjne, udział w międzynarodowych warsztatach to tylko niektóre z zalet projektu „STEMAction for the Future”, realizowanego w Szkole Podstawowej nr 7 (ZSP nr 1). Zadania przewidziane są na dwa lata, a finansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Erasmus+ KA220.

STEM to akronim angielskich słów: Science, Technology, Engineering, Mathematics
(nauka, technika, inżynieria, matematyka). Ideą jest pokazanie uczniom, że nauki
przyrodnicze są ze sobą powiązane, by ułatwić im przyswajanie wiedzy w szerszej
perspektywie.

– Działamy wspólnie z instytucjami z Hiszpanii, Serbii, Turcji, Bułgarii, Słowacji i Litwy. Model STEM stawia na samodzielność w rozwiązywaniu problemów, rozwija u uczniów umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego oraz wyciągania wniosków z poczynionych obserwacji. Dzieci uczą się poprzez praktykę i zabawę, która bardzo często pobudza w jeszcze większym stopniu ich ciekawość i motywuje do dalszej pracy – wyjaśnia Monika Choroszyńska, nauczycielka języka angielskiego, koordynatorka projektu.

Praktyka w „Siódemce”

Jak w praktyce wygląda wdrażanie modelu STEM? Na lekcjach w klasach młodszych realizowane są ciekawe projekty opierające się na doświadczeniach. Na przykład oddział Montessori zajął się zagadnieniem wiatru. Uczniowie eksperymentowali, stawiali hipotezy, działali, by odpowiedzieć na pytania typu – Co to jest wiatr? Jaką ma siłę? Jakie są jego „plusy” i minusy”? Podczas innych zajęć w podobny sposób zajęli się tematem grawitacji. W klasach starszych organizowane są zajęcia pozalekcyjne, między innymi z robotyki, lekcje w terenie oraz wycieczki do centrów nauki. Młodzież i nauczyciele biorą też udział w międzynarodowych warsztatach, odbywających się w krajach partnerskich projektu.

O ochronie środowiska w Turcji

Na początku listopada Monika Śniegocka (fizyka, język angielski), Agata Bondos-Cholewa (edukacja wczesnoszkolna) i Monika Choroszyńska, wzięły udział w międzynarodowym spotkaniu nauczycieli w Alanyi. Jego celem było opracowanie pomysłów na scenariusze, które złożą się na kompletny zestaw do realizowania zajęć fizyki, chemii i biologii w modelu STEM. Warsztaty prowadzili wykładowcy z Keykubat Univertitesi, od lat wdrażający STEM w edukacji.

– Dzięki wypracowanym materiałom oraz pomysłom nauczycieli, możemy teraz przygotowywać z uczniami naszej szkoły ciekawe i nowoczesne zajęcia, dotyczące, między innymi, ochrony środowiska czy robotyki – mówi M. Śniegocka.

Ekologicznie w Serbii

W grudniu M. Śniegocka, A. Cholewa-Bondos i M. Choroszyńska gościły w Serbii. Gospodarzem spotkania była organizacja pozarządowa Zelene Subotice. Nauczycielki kontynuowały rozpoczęty w Alanyi kurs na temat prowadzenia z uczniami projektów metodą STEM. Wraz z międzynarodową grupą nauczycieli, uczyły się jak prowadzić ciekawe zajęcia w terenie i jak wykonywać projekty w zakresie ekologii. Odwiedziły też szkołę średnią, w której od lat z powodzeniem są one realizowane. W wolnym czasie miały okazję zwiedzić miasto Subotica oraz Nowy Sad.

Robotyka w Hiszpanii

Podczas ferii nauczycielki informatyki Ewelina Wójtowicz i Ewa Sarnowska oraz wicedyrektor Hubert Wiktorowicz (język angielski) brali udział w warsztatach z robotyki, które odbyły się w Hiszpanii.

– Zdobyta wiedza, zajęcia praktyczne i wymiana doświadczeń umożliwią zastosowanie programowania z wykorzystaniem sprzętu jaki posiada nasza szkoła. Dyrekcja oraz nauczyciele placówki w Albacete otoczyli nas opieką i zainteresowaniem, przybliżyli ofertą edukacyjną oraz historię i ciekawostki miasta – opowiada H. Wiktorowicz.

Z korzyścią dla wszystkich

Uczniów „Siódemki” czeka niebawem wyprawa na Litwę. W marcu zgłębią tajniki „Green Energy”, a ich zadaniem będzie przygotowanie trzech działań związanych właśnie z zieloną energią.

Jak podkreślają pedagodzy z SP nr 7, udział w projekcie to wiele korzyści zarówno dla uczniów, jak i dla nich samych.

– Zaletą jest praktyczny charakter warsztatów, możliwość pracy w grupach międzynarodowych, a co za tym idzie wymiana doświadczeń z różnych systemów edukacji. Kolejne plusy to dzielenie się dobrą praktyką z przeprowadzonych wcześniej projektów. Uczniowie i nauczyciele doskonalą język angielski, poznają dziedzictwo kulturowe kraju goszczącego. Pracujemy również  w środowisku online i podnosimy kompetencje cyfrowe. Pedagodzy mają też możliwość obserwacji pracy z uczniem w terenie oraz z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – dodaje M. Choroszyńska.

aw, fot. SP nr 7

Artykuł przeczytano 347 razy

Last modified: 27 stycznia, 2023

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »