poniedziałek, 10 maja 2021r.

„Trójka” z certyfikatem bezpieczeństwa

Autor: |

We wrześniu ubiegłego roku świdnicka placówka przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”, którego hasłem było „Prawo, przyjaźń, tolerancja”. Dzięki kilkumiesięcznym działaniom uzyskała certyfikat „Bezpieczna Szkoła”, przyznany przez Studium Prawa Europejskiego.

– W konkursie wzięliśmy udział po raz pierwszy, ale stanowił on kontynuację naszej pracy podjętej w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa uczniów. Ze względu na pandemię  większość działań przeniosła się do Internetu – wyjaśnia Agnieszka Flis, koordynatorka projektu w Szkole Podstawowej nr 3.

Placówka musiała zrealizować dziesięć regulaminowych punktów. Wśród nich pojawiły się, między innymi: debata uczniowska „Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel” z testem sprawdzającym; spotkania z przedstawicielami policji i organizacji społecznych nt. „Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy. Zagrożenia, udzielanie pomocy, obrona konieczna”; pogadanki „Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne, podjęcie tematu relacji „chłopcy-dziewczęta” oraz „Czy uczniowie klną i dlaczego” oraz konwersatoria „Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić?”, „Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki”?”, „Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność?”. Kolejnym zadaniem był konkurs pod hasłem „Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości)?”. Uczniowie postawili na formę literacką. Pisali listy otwarte, wiersze, opowiadania, rozprawki, teksty argumentacyjne i eseje. Świetlica szkolna ogłosiła wojewódzki konkurs plastyczny „Bądźmy bezpieczni na drodze”. Wpłynęło 60 prac, wykonanych różnymi technikami. Koordynator projektu musiał natomiast uzyskać zaświadczenie o zdobyciu kompetencji ogólnych po ukończeniu kursu „Bezpieczna Szkoła 2020/2021”, w wymiarze 100 godzin.

– Certyfikat zdobyliśmy dzięki wspólnemu wysiłkowi – pracy wszystkich klas i ich wychowawców. Stanowi potwierdzenie, że nasza placówka nie ustaje w staraniach, by cały czas podnosić poziom bezpieczeństwa szkoły i uczniów. W ramach projektu popularyzowaliśmy również wśród dzieci i młodzieży wiedzę o podstawowych zasadach funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego. Dużą uwagę zwróciliśmy na przeciwdziałanie patologiom oraz tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie i obyczajach  – dodaje A. Flis.

Oczywiście, SP nr 3 nie zamierza spoczywać na laurach. Zdobycie certyfikatu nie oznacza zakończenia działań zmierzających do zapewniania jak największego bezpieczeństwa podopiecznym placówki.

aw, fot. SP nr 3

Artykuł przeczytano 260 razy

Last modified: 19 kwietnia, 2021

Registration

Zapomniałeś hasło?