środa, 19 czerwca 2024r.

Tekst 3. Wszyscy jesteśmy gospodarzami

Autor: |

„28:0” – tak zatytułowany był artykuł w Głosie Świdnika z początku czerwca 1990r., na temat wyników pierwszych wolnych wyborów samorządowych w Polsce. Skąd pomysł? Ano stąd, że 28 mandatów, czyli wszystkie w nowej Radzie Miasta, zdobyli członkowie Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, grupującego osoby o poglądach opozycyjnych wobec dogorywającej władzy komunistów.

Miejscami spotkań członków komitetu były mieszkanie przy ówczesnej ul. Sławińskiego i kościół pw. NMP Matki Kościoła. Na jego przewodniczącego wybrano Andrzeja Sokołowskiego, działacza „Solidarności” w WSK Świdnik. Komitet nie reprezentował przedstawicieli różnych opcji politycznych.

Celem było znalezienie ludzi, którzy po wygranych wyborach zajmą się konkretnymi dziedzinami życia miasta: finansami, gospodarką komunalną, przemysłem, służbą zdrowia i oświatą. Inaczej mówiąc, chodziło o oddanie władzy w ręce mieszkańców. Wiele osób z tego grona zaistniało potem w Radzie Miasta, ale też we władzach wyższego szczebla, nie tylko samorządowych, również państwowych.

Nazwiska, które zmieniały Świdnik

27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze po wojnie wolne i demokratyczne wybory samorządowe. Społeczność Świdnika wybrała radnych, którzy mieli ją reprezentować przez cztery kolejne lata.

Ten historyczny zespół stanowili: Krzysztof Domański, Barbara Gontarz, Jan Janiak, Wiktor Szabla, Bronisława Budzyńska, Krzysztof Lachowski, Jadwiga Ciołek, Henryk Lewczuk, Ewa Izdebska, Alfred Bondos, Radosław Skiba, Ryszard Sudoł, Romuald Gumienniak, Stanisław Lewandowski, Tadeusz Kalita, Stanisław Szkołut, Andrzej Piasecki, Marian Kalicki, Zyta Gilowska, Zbigniew Biały, Stanisław Skrok, Dariusz Mańka, Jan Szponar, Sławomir Celegrat, Krzysztof Żuk, Maria Fedoniuk, Antoni Jarosz oraz Wiesław Hawrylecki.

Pierwszym burmistrzem Świdnika został Stanisław Skrok. Przewodniczącym Rady Miasta wybrano Krzysztofa Żuka. Rodzący się, demokratyczny samorząd musiał pokonać wiele problemów, zarówno legislacyjnych, jak i finansowych. Pierwszą wielką inwestycją i ogromnym wyzwaniem była budowa kolektora ściekowego, której koszt dorównywał całemu rocznemu budżetowi miasta.

Świdnik doczekał się czterech burmistrzów. Po Stanisławie Skroku, w latach 1994 – 98, stery władzy objął Krzysztof Michalski. Jego następcą, po powołaniu na fotel wojewody lubelskiego, został Ryszard Sudoł. Obowiązki burmistrza pełnił od stycznia 1998 roku do wyborów samorządowych, które odbyły się jesienią. Po nich, włodarzem miasta został Waldemar Jakson, sprawujący funkcję burmistrza do dziś.

Żywy organizm

Kształt samorządu terytorialnego nieustanie się zmienia. Początkowo Rada Miasta Świdnik liczyła 28 radnych. Obecnie jest ich 21. Zmieniono również sposób wyboru burmistrza. Do 2002 roku wybierała go rada gminy. Od tej daty wybór dokonywany jest drogą elekcji bezpośredniej, przez ogół mieszkańców miasta. Przed ostatnimi wyborami, które odbyły się w październiku 2018 roku, kadencję rady i burmistrza przedłużono z 4 do 5 lat. W przeciwieństwie do poprzednich wyborów, w czasie których obowiązywały obwody jednomandatowe, ubiegłoroczne odbyły się na zasadach proporcjonalności.

W przyszłym roku samorząd obchodzić będzie 30-lecie istnienia, a właściwie wytężonej pracy na rzecz społeczności Świdnika. Ma za sobą tyle dokonań, ile wciąż wyzwań na przyszłość

jmr

 

 

Artykuł przeczytano 2528 razy

Last modified: 21 listopada, 2019

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »
Skip to content