wtorek, 07 lipca 2020r.

Świdniczanin w Radzie Pomocy Społecznej

Autor: |

Świdnik może się pochwalić kolejną osobą, która będzie współpracowała z rządem RP. W środę, Andrzej Mańka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przewodniczący Rady Powiatu, został powołany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlenę Maląg na członka Rady Pomocy Społecznej.

Rada działa od 1991 roku i jest organem opiniodawczo – doradczym. Liczy 20 członków, którzy reprezentują jednostki organizacyjne pomocy społecznej, samorządu terytorialnego, wojewodów, organizacje społeczne i zawodowe, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz środowiska naukowe. Swoją funkcję pełnią społecznie. Kadencja RPS trwa 3 lata.
– Powołanie jest dla mnie szczególnym wyróżnieniem – mówi Andrzej Mańka, którego kandydaturę do RPS zgłosił samorząd powiatu świdnickiego. – Na pewno będzie to ciekawa rola, dająca szansę, by wpływać na to, co dzieje się w szeroko pojętej polityce społecznej. Rada nie ma wprawdzie dużych kompetencji, ale bardzo ważnymi rzeczami są przecież opiniowanie ustaw, składanie projektów, które mogłyby ulepszyć funkcjonowanie krajowego systemu pomocy społecznej, a także dostęp do różnego rodzaju informacji ministerstwa, pośrednio dotyczących również mieszkańców Świdnika. Dużo sobie obiecuję po tej działalności. Jako praktyk będę mógł przenieść trochę spostrzeżeń i spraw, z którymi się na co dzień borykamy w MOPS, na forum ogólnopolskie.
Pracą rady kieruje prezydium. Zostaną również powołane wewnętrzne zespoły, które zajmą się przydzielonymi zadaniami, przygotowywaniem ekspertyz lub opinii na dany problem czy ustawę. Świdniczaninowi szczególnie zależy na aktywności w obrębie dwóch zagadnień: ustawodawstwa dotyczącego pomocy społecznej oraz rodziny.
– To, jak sprawdza się dana ustawa, najlepiej wiedzą osoby, które ją bezpośrednio realizują. Akty prawne powinny więc być tak konstruowane, aby przynosiły pożytek osobom potrzebującym, ale brały też pod uwagę okoliczności wdrażania i realizowanie przez urzędników pomocy społecznej. Drugim obszarem, w którym chciałbym działać, jest polityka prorodzinna. Uważam, że kluczową kwestią jest wspieranie rodziny oraz obrona wartości i zasad, na których opiera się życie rodzinne – dodaje A. Mańka.
Plenarne spotkania rady odbywają się co trzy miesiące. Kolejne zaplanowano na wrzesień. Do tego czasu jej członkowie będą wypełniać swoje obowiązki drogą elektroniczną.
Wśród powołanych do RPS znaleźli się też lublinianie: Monika Lipińska, wiceprezydent Lublina oraz Antoni Rudnik, dyrektor jednego z lubelskich DPS-ów.
***
Andrzej Mańka – w latach 1997-1998 był wicedyrektorem Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, a w latach 1998-2020 dyrektorem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przez 3 lata pełnił funkcję zastępcy dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. Był również radnym Rady Miasta Świdnik i jej przewodniczącym. W latach 2001-2007 zasiadał w sejmowych ławach, również w Komisji Polityki Społecznej oraz w zespole ds. autyzmu. Od 2014 r. do chwili obecnej kieruje Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świdniku. Jest radnym Rady Powiatu w Świdniku, pełni funkcję przewodniczącego.

aw, fot. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Artykuł przeczytano 324 razy

Last modified: 28 czerwca, 2020

Registration

Zapomniałeś hasło?