sobota, 06 czerwca 2020r.

Rubinowa Tercja

Autor: |

„Działo się to 21 maja 1980 roku. Klub Złotego Wieku Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej istniał już 9 lat, a jego przewodniczącą była Zofia Górowa. Uroczystość Dnia Matki obchodziliśmy inaczej niż zawsze. Tym razem akademię przygotowaliśmy własnymi siłami. Wzięło w niej udział kilka koleżanek, śpiewając piosenki ludowe lub inne w stylu retro, a wszystko to przeplatała poezja o matce pióra M. Konopnickiej. Obecna na spotkaniu Longina Żuk, przewodnicząca Miejskiego Zarządu PKPS w Świdniku, stwierdziła wówczas, że w klubie widzi wiele utalentowanych osób i że dobrze byłoby założyć zespół śpiewaczy złożony z emerytów i rencistów. Inicjatywę podjęto i początkowo zgłosiło się 14 osób. Po kilku miesiącach było już 29…”

Tak powstanie Chóru Seniora, dzisiejszej Tercji, opisują chóralne kroniki, skrupulatnie prowadzone przez Zofię Górową, Zygfryda Juszczyńskiego i Wiesławę Bochenko. Dalsza historia zespołu, działającego w Świdniku już 40 lat, w tym od 38 w Spółdzielczym Domu Kultury, pod patronatem Spółdzielni Mieszkaniowej, to wielu utalentowanych ludzi, niezliczone godziny prób i przejechanych kilometrów, mnóstwo koncertów, nagród i wyróżnień na międzynarodowych oraz ogólnopolskich festiwalach i przeglądach.

Brawa na inaugurację

Pierwszą dyrygentką chóru była Irena Wawrzyszak, dyrektorka Ogniska Muzycznego. Próby odbywały się w jego siedzibie, przy ul. Racławickiej 9a. Inauguracyjny koncert odbył się 29 kwietnia 1981 roku, podczas obchodów 10-lecia Klubu Złotego Wieku. W repertuarze znalazły się utwory: „Wisło moja”, „Na polu wierzba”, „Upływa szybko życie”, „Kołysanka” i jak podaje kronikarka „koncert był przyjęty bardzo serdecznie a wykonawcy dostali duże brawa”. Od tego momentu zaczęły się liczne występy, także poza naszym miastem. Chór koncertował w domach spokojnej starości, sanatoriach, świdnickich klubach Emka i Iskra, kawiarni Ja i Ty, na akademiach z okazji Dnia Kobiet czy Dnia Inwalidy. W grudniu 1982 roku, po raz pierwszy, wziął udział w powiatowym przeglądzie zespołów artystycznych seniorów. W 1984 roku liczył już ponad 30 osób, a funkcję dyrygenta objął Jarosław Mielko, student Wychowania Muzycznego UMCS, który „bardzo chórowi seniora przypadł do gustu”. Pierwszy koncert pod batutą nowego dyrygenta miał miejsce 21 listopada, na uroczystościach 15-lecia istnienia Klubu Seniora „Spokojna Przystań”. Rok później zespół zapisał się do nowo powstałego Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury. I koncertował, koncertował, koncertował…

Bogdan Lipiński i chór

W listopadzie 1988 roku artystyczną pieczę nad chórzystami przejął Bogdan Lipiński. Do objęcia tej posady namówił go Jarosław Mielko. W kronice chóru zaznaczono, że „pan Bogdan okazał się równie miły i pracowity jak jego poprzednik i współpraca dobrze się układa”.

– Pierwsza próba była ogromnym przeżyciem – śmieje się Bogdan Lipiński. – Stanąłem przed dorosłymi ludźmi, znacznie ode mnie starszymi, którzy mieli wobec mnie pewne oczekiwania. Oczywiście, teoretycznie byłem przygotowany do prowadzenia chóru, ale inne są wyobrażenia, a inaczej wygląda praktyka. Początkowo chór miał typowo świecki repertuar, opracowania piosenek ludowych i popularnych. Postanowiliśmy to zmienić. Pierwszym utworem religijnym, który przygotowaliśmy była pieśń „Ojcze z niebios, Boże Panie” Stanisława Moniuszki. W 1990 roku chór stał się członkiem Stowarzyszenia Chórów i Orkiestr w Lublinie. Oprócz koncertów okazjonalnych, brał udział w Wojewódzkich Przeglądach Twórczości Seniorów, przywożąc z nich wiele wyróżnień i dyplomów. W 1991 roku zmianie uległa nazwa zespołu, ponieważ, jak czytamy w kronice, „niektórzy uważali, że Chór Seniora brzmi zbyt poważnie i może niektórych ludzi odstraszać od udziału w koncertach. Po rozważeniu różnych propozycji uznaliśmy, by przyjąć łacińską nazwę Tercja, jako że chór jest trzygłosowy”. W tym samym roku świdnicka grupa zdobyła puchar dyrektora WOK w Ogólnopolskim Przeglądzie Artystycznym Seniorów „ARS 91” w Bydgoszczy, co było pierwszym wielkim sukcesem w jej historii. Przeszła także pod opiekę Towarzystwa Wspierania Działalności Kulturalnej przy Spółdzielni Mieszkaniowej, z siedzibą w Osiedlowym Domu Kultury, przy ul. Kruczkowskiego 6 A.

Przynosić radość innym

W 1995 roku Tercja wyruszyła w pierwszą, niezapomnianą podróż zagraniczną. Na Ukrainie koncertowała, między innymi w Łucku, Krzemieńcu i we Lwowie. Od tamtej pory wyjazdy poza granice Polski stały się częstsze. Świdniczanie kilkakrotnie występowali na Litwie, Białorusi, Węgrzech, Słowacji, w Austrii.

– Wyjazdy zagraniczne to nie tylko prezentowanie naszej twórczości, ale też zawieranie kontaktów na bazie wspólnych pasji i celów, poznawanie swoich krajów, kultury, tradycji – mówią świdniczanie i dodają: – Bardzo ważne jest też wspólne spędzanie wolnego czasu, rozmowy, przyjaźnie, które się nawiązują podczas prób i wyjazdów. Dzięki przynależności do zespołu czujemy się potrzebni. Cieszy nas, że to, co robimy, przynosi radość innym ludziom.

Obecnie zespół liczy 20 osób, a w swoim repertuarze ma ponad 100 utworów: pieśni religijnych i patriotycznych, kolęd, kompozycji dawnych i współczesnych muzyków polskich i włoskich oraz piosenek ludowych z różnych regionów Polski. Chór organizował „Wieczory z Tercją”, które odbywały się w SDK, muzyczne spotkania okolicznościowe, na przykład z okazji Bożego Narodzenia czy świąt narodowych. Pojawiał się też na różnego rodzaju spotkaniach i imprezach w naszym mieście, między innymi na Powiatowym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów i jubileuszu 50-lecia Klubu Seniora „Spokojna Przystań”. Świdniczanie często współpracowali z Chórem Gminy Kurów, którego dyrygentem jest również Bogdan Lipiński. Razem wystąpili na III Koncercie Pieśni Pasyjnej „Któryś za nas cierpiał rany…” w Rzeszowie,  na koncercie kolęd Ars Chori w Lublinie czy na uroczystościach 1050-lecia Chrztu Polski w Puławach. Kilkuosobowa delegacja Tercji współuczestniczyła w oprawie artystycznej dla uczczenia dwudziestej rocznicy pontyfikatu papieża Jana Pawła II w Watykanie.

Za swoje największe osiągnięcie chórzyści uważają zdobycie w 1998 roku Grand Prix w Ogólnopolskim Przeglądzie Artystycznym Seniorów „ARS 98” w Bydgoszczy. Za rozwój i upowszechnianie kultury dyrygent Bogdan Lipiński, który od 2001 roku prowadzi także wyłoniony z Tercji młodzieżowy zespół wokalny Immo Pectore, otrzymał, między innymi odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej, nadaną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz krzyż Bene Merenti Civitati i odznaczenie Nil Virtuti Civili Invium  przyznane przez Waldemara Jaksona, burmistrza Świdnika, w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju naszego miasta. Krzyżem uhonorowano także najbardziej zasłużonych członków zespołu. Chór jest laureatem nagrody artystycznej burmistrza Świdnika.

W czasach pandemii

Przed zagrożeniami związanymi z koronawirusem chórzyści spotykali się co środę, na próbach w Spółdzielczym Domu Kultury. W obecnej sytuacji jest to oczywiście wykluczone. Pozostają w kontakcie telefonicznym bądź poprzez media społecznościowe. Na razie trudno planować im jakiekolwiek działania, bo nie wiadomo, kiedy skończy się pandemia, ale jeśli tylko będzie to możliwe, wrócą do muzycznej działalności.

– Na pewno będziemy chcieli zaprosić świdniczan na Requiem w intencji zmarłej pod koniec kwietnia  pani Jadzi Pietrzak, która związana była z Tercją od początku istnienia zespołu. Zależy nam również na zorganizowaniu kolędowego koncertu poświęconego Jej pamięci – wyjaśnia B. Lipiński.

Życzymy jubilatom, by jak najszybciej wrócili do prób, spotkań i koncertów, bo przecież działalność Tercji daje nie tylko możliwość realizowania śpiewaczej pasji i satysfakcję  chórzystom, ale przynosi również wiele przyjemności pozostałym mieszkańcom Świdnika.

Agnieszka Wójcik-Skiba, fot. z archiwum B. Lipińskiego – Chór Tercja z Chórem Gminy Kurów podczas listopadowego występu w TVP Lublin.

 

Artykuł przeczytano 484 razy

Last modified: 21 maja, 2020

Registration

Zapomniałeś hasło?