wtorek, 25 stycznia 2022r.

Powstał z wielkiej potrzeby

Autor: |

Od 3 stycznia Zakład Opiekuńczo-Leczniczy szpitala w Świdniku będzie mógł przyjmować pierwszych pacjentów. Po roku prac inwestycyjnych ta niezwykle potrzebna miastu placówka została dzisiaj uroczyście otwarta. Kosztem 1,86 mln zł powstał obiekt, w którym wszechstronną opiekę znajdzie do 28 osób.

– Z ogromną przyjemnością uczestniczę dzisiaj w otwarciu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego świdnickiego szpitala, ponieważ zależy mi na rozwoju wszelkich usług, w tym zdrowotnych, które poprawiają jakość życia świdniczan. W przypadku ZOL dotyczy to również mieszkańców powiatu świdnickiego. Powstanie ośrodka wzmocni szpital instytucjonalnie, a przecież nam, władzom samorządowym bardzo zależy na tym, żeby funkcjonował on jak najlepiej. Otwierana dzisiaj placówka jest dosyć specyficzna. Dedykowana jest osobom przewlekle chorym, wymagającym stałej opieki, której rodzina często, przy nawet najlepszych chęciach, nie może zapewnić. Być może niektórzy pacjenci będą przebywać tutaj długo, a niektórzy tylko na czas, kiedy najbliżsi odzyskają możliwość zajęcia się nimi. Wielką zasługę w powstaniu zakładu miała pani Ewa Jankowska, była sekretarz miasta, która nieustanie przypominała o potrzebie jego powstania i przekonywała do niego radnych miasta. Ostatecznie przeznaczyliśmy 800 tys. złotych na remont i dostosowanie pomieszczeń szpitalnych do potrzeb ZOL mimo, że organem założycielskim szpitala jest powiat. Była to kwota niebagatelna, jako że pozwoliła sfinansować prawie 50 procent kosztów projektu, z którego finału się dzisiaj cieszymy  – mówił burmistrz Waldemar Jakson.

Jacek Kamiński, dyrektor SP ZOZ w Świdniku nie krył satysfakcji z osiągniętego dzieła i wdzięczności dla tych, którzy przyczynili się do jego powstania: – Cieszę się, że padło nazwisko pani Ewy Jankowskiej, z której wsparciem planowaliśmy wszystkie duże przedsięwzięcia. Jest wśród nich projekt „Bezpieczna mama”. W pierwszym kwartale przyszłego roku będziemy otwierali nową, piękną porodówkę szpitalną, a do tego powstał Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Liczy on 28 łóżek w salach 2 i 3-osobowych z węzłami sanitarnymi i całym zapleczem. Jego przyszli pacjenci zakończyli proces diagnostyczno-terapeutyczny w oddziałach szpitalnych, ale wciąż wymagają świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych, a jednocześnie mają problem z samoopieką, niesprawnościami ruchowymi, wymagają całodobowej troski. Sam pomysł, że zakład znalazł się w obrębie szpitala jest bardzo trafiony, ponieważ mamy łatwość komunikacji i udzielania wszelkich świadczeń lekarskich, jeśli taka potrzeba zaistnieje. Do dyspozycji pacjentów stawiamy specjalistów różnych dziedzin: rehabilitantów, logopedę, psychologa. Inwestycja jest wielka, dlatego ogromne podziękowania kieruję na ręce pana burmistrza Waldemara Jaksona i wszystkim, którzy decydowali o przekazaniu finansowego wsparcia. Kolejne 400 tys. zł dotacji przekazało starostwo powiatowe, a 460 tys. zł stanowił wkład własny pochodzący z kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Zakład Opieki Zdrowotnej. Warto było podjąć ten wysiłek i cieszę się, że istniejące od lat potrzeby, i oczekiwania społeczne zostaną wreszcie zaspokojone.

W imieniu swoim i ministra Artura Sobonia gratulacje władzom ZOZ złożyła Ewa Jankowska: – Ten projekt zmienia oblicze szpitala. Powstaje coś, co odpowiada nie tylko na zdrowotne potrzeby świdniczan, ale również bolączki społeczne. Opieka będzie dotyczyła nie tylko samych pacjentów, ale także, pośrednio, ich rodzin, które często wiele miesięcy szukają  miejsca dla swoich najbliższych, Najlepiej, jeśli jest ono blisko miejsca zamieszkania rodziny, żeby można było więzi rodzinne w dalszym ciągu podtrzymywać. Kiedy pierwszy raz rozmawialiśmy o tym projekcie z panem dyrektorem Jackiem Kamińskim, był grudzień 2020 roku. Cieszy mnie, że już po dwunastu miesiącach stoimy przed drzwiami gotowego zakładu. Do doskonały przykład współpracy miasta i powiatu, która sprawiła, że wszystko zadziało się tak szybko i z pozytywnym efektem.

Artykuł przeczytano 1961 razy

Last modified: 30 grudnia, 2021

Registration

Zapomniałeś hasło?