sobota, 23 września 2023r.

Pierwszoklasiści już się szykują

Autor: |

Na zapisanie dziecka do szkoły podstawowej rodzice mają czas do 22 lutego. Jeśli placówka leży w ich obwodzie, procedura jest bardzo prosta. Nieco się komplikuje, jeśli w grę wchodzi podstawówka z innego rejonu.

Od września do klas pierwszych pójdą obowiązkowo dzieci 7-letnie. Mogą do nich dołączyć również ich o rok młodsi koledzy i koleżanki, pod warunkiem jednak, że korzystały z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku lub posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dzieci z obwodu

W przypadku szkół podstawowych obowiązuje rejonizacja. Oznacza to, że do każdej placówki jest przypisany obwód, z którego dzieci powinny do niej trafić. W ich przypadku rekrutacja jest bardzo prosta. Przyszli pierwszoklasiści są przyjmowani na podstawie zgłoszenia złożonego przez rodziców do danej szkoły. Trzeba do niego także dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców i samego dziecka. Wszystkie formalności trzeba spełnić do 22 lutego. Zgłoszenia w formie elektronicznej można znaleźć na stronach internetowych szkół, w wersjach papierowych, w sekretariatach. Placówki informują również o zasięgu swojego obwodu.

Pierwszak z innego rejonu

W tym przypadku sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. Podobnie jak w przypadku dzieci z obwodu, rodzice mają czas na złożenie wniosków do dyrektorów szkół, od 25 lutego do 12 marca. Dziecko zostanie do przyjęte do placówki, ale tylko wówczas, jeśli zostaną w niej wolne miejsca po rekrutacji uczniów z obwodu.

– Wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech publicznych szkół. Dokumenty w wersji papierowej lub elektronicznej będą do pobrania w sekretariatach szkół i na stronach internetowych – informują przedstawiciele wydziału oświaty i spraw społecznych w świdnickim ratuszu i dodają: – W przypadku większej liczby kandydatów bierze się pod uwagę kryteria oraz odpowiadające im wartości punktowe, określone w uchwale Rady Miasta Świdnik.

W dokumencie znalazło się osiem kryteriów. Najwięcej punktów otrzyma dziecko, którego rodzeństwo już uczy się w wybranej szkole (6 punktów) lub samo wcześniej uczęszczało do oddziałów przedszkolnych w tej placówce (5 punktów). Szansę na przyjęcie ucznia zwiększa również wskazanie danej podstawówki, jako szkoły pierwszego wyboru (4 punkty). Po 3 punkty można otrzymać, jeśli w obwodzie wybranej placówki mieszkają krewni dziecka (3 punkty) lub mieści się ona nie więcej niż 3 kilometry od domu kandydata lub miejsca pracy rodziców (3 punkty). Dodatkowymi kryteriami są również: wielodzietność rodziny dziecka (2 punkty), niepełnosprawność rodziców lub rodzeństwa (2 punkty) i objęcie kandydata pieczą zastępczą (2 punkty).

Jak zaznaczają przedstawiciele ratusza, wszystkie kryteria muszą być udokumentowane.

Jakie terminy?

W przypadku dzieci z obwodu obowiązuje tylko termin złożenia deklaracji, do 22 lutego. Natomiast przyszli pierwszoklasiści z innego rejonu przejdą pełną rekrutację. Ich wnioski muszą się znaleźć w sekretariatach szkół najpóźniej do 12 marca. Od 13 marca do 10 kwietnia odbędzie się weryfikacja złożonych dokumentów. 12 kwietnia szkoły podadzą listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Rodzice będą mieli czas do 17 kwietnia na pisemne potwierdzenie wyboru konkretnej szkoły. 30 kwietnia będą gotowe ostateczne listy. Rekrutacja uzupełniająca potrwa od 23 maja do 28 czerwca.

Artykuł przeczytano 2400 razy

Last modified: 16 lutego, 2019

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »