piątek, 27 stycznia 2023r.

Od lat utrzymują wysoki poziom

Autor: |

Świdnickie szkoły średnie wciąż na najwyższym poziomie. Po raz kolejny zdobyły wysokie pozycje w Rankingu Liceów i Techników, organizowanego od 25 lat przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. W tegorocznej edycji nasze licea zostały wyróżnione brązową tarczą. Wysoką pozycję zajęło również Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej.

W Rankingu Perspektywy Liceów Ogólnokształcących szkoły oceniane są za pomocą trzech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, uzyskane w poprzednim roku. I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego zdobyło w tym roku „Brązową Tarczę” i znalazło się na 35 pozycji w województwie. Tym samym tytułem zostało wyróżnione II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego, które znalazło się na 43 wśród lubelskich liceów.

Nauczyciele i dyrektorzy szkół podkreślają, że ubiegły rok był trudnym czasem dla uczniów ze względu na czas po pandemii. Mimo tego zarówno uczniowie, jak i nauczyciele stanęli na wysokości zadania.

– Jesteśmy dumni z tego, że od wielu lat utrzymujemy się na podium. Jest to zasługa nauczycieli i uczniów. Zasługa nauczycieli, ponieważ pracują z uczniami nie tylko podczas lekcji, ale prowadzą również wiele zajęć pozalekcyjnych. Zasługa uczniów, którym „się chce”, którzy pracowali na wyniki egzaminów maturalnych. Podkreślę, że rocznikowi, którego średnia matur była brana pod uwagę w tej edycji rankingu, nie było łatwo. Musiał zmagać się z pandemią i związanym z nią zdalnym nauczaniem. Mieliśmy w związku z tym wiele obaw, ale jak widać uczniowie stanęli na wysokości zadania. To cieszy i z tego możemy być dumni – mówi Aneta Jagieła, wicedyrektor I LO.

Podobnego zdania jest Mirosław Król, dyrektor dyrektor II LO: – Cieszę się, że utrzymaliśmy tę brązową tarczę i jesteśmy w gronie najlepszych liceów na Lubelszczyźnie. Rankingi i wyniki są ważne, powiem jednak, że najważniejszy jest tu uczeń i jego problemy. Nie te związane z samą nauką, a te osobiste, z którymi przychodzi do szkoły. W ubiegłym roku znaleźliśmy się na wyższej pozycji. W tym spadliśmy, ale jeśli mamy wybierać między nauką a człowiekiem, zawsze wybierzemy to drugie. Nie mamy dylematu co do tych wartości. Uczeń i jego problemy są najważniejsze, a wyniki rankingów zmieniają się co roku. To istotne, że wciąż jesteśmy na wysokiej pozycji, ale zawsze staramy się patrzeć szerzej, nie tylko na wyniki.

Wśród Rankingu Techników 2023 na wysokiej pozycji znalazło się Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego. Szkoła zajęła 37 pozycję w województwie lubelskim. Tu, obok podstawowych kryteriów, brane były pod uwagę również wyniki z egzaminu zawodowego w ubiegłym roku.

– Zajmujemy trzydzieste siódme miejsce w województwie i na takim poziomie plasujemy się od dłuższego czasu. Utrzymujemy się na tej pozycji, ponieważ szkoła działa stabilnie od wielu lat. W tym rankingu, obok wyników z matur i egzaminów zawodowych, brany jest pod uwagę również udział w olimpiadach. Rokrocznie uczestniczymy w olimpiadzie z wiedzy technicznej, w której uczniowie docierają do etapu wojewódzkiego. Myślę, że ma to wpływ na wynik rankingu. Kolejnym elementem zapewniającym szkole wysoki poziom jest szeroka współpraca w uczelniami wyższymi. Możemy pochwalić się ścisła współpracą z Politechniką Lubelską, ale również z określonymi wydziałami UMCS. Jeśli chodzi o dział lotniczy, to współpracujemy z Politechniką Rzeszowską i Lotniczą Akademią Wojskową w Dęblinie. Myślę, że to również znacznie wpływa na ten wynik i poziom szkoły – mówi Anna Goral, dyrektor PCEZ.

Organizatorzy Rankingu zaznaczają, że głównymi adresatami są uczniowie i ich rodzice, którzy muszą podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Ranking „Perspektyw” stanowi pomoc dla młodych ludzi w wyborze liceum lub technikum – szkoły, która doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu.

mj

Artykuł przeczytano 194 razy

Last modified: 18 stycznia, 2023

Registration

Zapomniałeś hasło?