poniedziałek, 02 października 2023r.

O edukacji dla wszystkich

Autor: |

Dzisiaj, w ramach działań SCWEW w Świdniku, odbyły się warsztaty dla Wizytatorów Kuratorium Oświaty w Lublinie „Edukacja dla wszystkich – szansa czy wyzwanie?”. Organizacja procesu kształcenia uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.

Prelegentami byli: dr hab. Wojciech Otrębski z Instytutu Psychologii KUL („Szkoła ogólnodostępna miejscem realizacji edukacji włączającej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną – wskazania płynące ze standardów oceny funkcjonalnej oraz planowania i realizacji wsparcia edukacyjno-specjalistycznego”; dr hab. Ewa Domagała – Zyśk z Instytutu Pedagogiki KUL („Projektowanie uniwersalne”); dr hab. Anna Prokopiak z Instytutu Pedagogik  UMCS („Superwizja edukacyjna), dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski z  Politechniki Lubelskiej.

Przykłady dobrych praktyk realizowanych w szkołach/placówkach ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW przedstawił zespół SCWEW w Świdniku.

***

Celem Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą jest wspieranie placówek ogólnodostępnych w kształceniu dzieci z niepełnosprawnościami. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku, który jako jeden z 16 w kraju realizuje ten pilotażowy projekt, do współpracy zaprosił Szkoły Podstawowe w Kalinówce, Krępcu i Łęcznej, Zespół Szkół w Piaskach, a także świdnickie – Szkołę Podstawową nr 5, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1.

fot. SOSW Świdnik

Artykuł przeczytano 959 razy

Last modified: 22 listopada, 2022

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »