poniedziałek, 26 lipca 2021r.

Nowe limity dla dorabiających rencistów i emerytów

Autor: |

Od 1 września zmieniły się limity zarobkowe dla rencistów i osób na wcześniejszej emeryturze, którzy chcą dorobić do świadczenia otrzymywanego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli przychód przekroczy 6531,90 zł, zostanie ono zawieszone.

ZUS ma obowiązek zawiesić świadczenie, jeśli przychód z działalności objętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, na przykład z umowy o pracę, przekroczy 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 1 września kwota ta wynosi 6531,90 zł. Musi też zmniejszyć wcześniejszą emeryturę lub rentę, gdy uzyskany przychód jest większy niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1 września to 3517,20 zł), ale nie wyższy niż 130 proc. Zmniejszy świadczenie o kwotę przekroczenia 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Maksymalnie może zmniejszyć o:

– 620,37, zł jeśli pobierana jest wcześniejsza emerytura albo renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

– 465,31 zł, jeśli pobierana jest renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

– 527,35 zł, jeśli pobierana jest renta rodzinna i rencista jest jedyną osobą, która jest do niej uprawniona.

Kiedy nie obowiązuje limit zarobkowy?

Do świadczenia mogą dorabiać bez ograniczeń osoby, które:

– dostają emeryturę i mają więcej niż 60 lat (kobieta) albo 65 lat (mężczyzna),

– pobierają rentę dla inwalidów wojennych albo inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową,

– dostają rentę rodzinną, która przysługuje po osobie uprawnionej do renty dla inwalidów wojennych lub rentę rodzinną po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową,

– pobierają rentę rodzinną, której kwota jest wyższa od emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

ow

Artykuł przeczytano 450 razy

Last modified: 9 września, 2020

Registration

Zapomniałeś hasło?