niedziela, 17 stycznia 2021r.

Miasto w spółkach

Autor: |

Dostarczają ciepło i wodę, odbierają ścieki oraz odpady, zarządzają lokalami, obiektami sportowymi, wspólnotami mieszkaniowymi, dbają o prządek w mieście, budują bloki. Sprawdzamy w jakich spółkach miasto ma udziały i czym poszczególne firmy się zajmują.

Miasto posiada udziały w dziewięciu spółkach. W przypadku czterech jest ich stuprocentowym właścicielem. Największą z nich jest Przedsiębiorstwo Komunalne Pegimek. Wartość miejskich udziałów w firmie została wyceniona w minionym roku na blisko 23 mln zł. Czym zajmuje się spółka?

W jej skład wchodzi Zakład Wodociągów i Kanalizacji trudniący się produkcją i dystrybucją wody oraz odprowadzaniem ścieków. Jego pracownicy usuwają również awarie, budują nowe sieci i przyłącza oraz nadzorują ich stan. W jednostce działa też laboratorium, które prowadzi badania jakości wody i ścieków.

Do zadań P.K. Pegimek należy również odśnieżanie świdnickich dróg i chodników, sprzątanie miasta, terenów wspólnot mieszkaniowych, biur i terenów przyległych.

Pracownicy zakładu porządkowo – drogowego budują także ulice, naprawiają i konserwują place zabaw oraz pielęgnują miejską zieleń. Przedsiębiorstwo zarządza również targowiskiem i cmentarzem komunalnym. W ramach swoich usług P.K. Pegimek administruje wspólnotami mieszkaniowymi, budynkami oraz lokalami komunalnymi.

Miasto jest również wyłącznym właścicielem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC”. Wartość udziałów w spółce została wyliczona na blisko 3,6 mln zł. Do jej zadań należy przede wszystkim zakup, sprzedaż i przesyłanie energii cieplnej do domów, biur, firm i lokali użytkowych, a także prowadzenie inwestycji dotyczących, między innymi rozbudowy i konserwacji sieci.

Ratusz jest również wyłącznym właścicielem LOKUM – Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Spółka powstała ponad 20 lat temu. Jej celem była budowa osiedla bloków komunalnych w sąsiedztwie ul. Modrzewiowej. W ramach inwestycji powstały 193 mieszkania, którymi przedsiębiorstwo obecnie administruje. Wartość udziałów gminy w LOKUM TBS została wyliczona na blisko 2,9 mln zł.

Najmłodszą ze spółek jest Miejski Klub Sportowy AVIA, który powstał pod koniec 2016 roku. Początkowo jego zadaniem było zarządzanie stadionem, prowadzenie sekcji siatkarskiej i piłkarskiej oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży. W tzw. międzyczasie do MKS dołączyła sekcja bokserska. Od bieżącego roku spółka zarządza również Parkiem Avia, czyli kompleksem otwartych i zamkniętych basenów oraz zespołem boisk.

– Działalność spółek miejskich jest niezwykle istotna z punktu widzenia samorządu – mówi Marcin Dmowski, zastępca burmistrza. – Zapewniają, po niższych kosztach, podstawowe usługi dla mieszkańców, czyli choćby zaopatrują świdniczan w wodę i ciepło, odbierają ścieki, dbają o porządek i estetykę miasta. Pełny nadzór nad spółkami daje nam pewność i bezpieczeństwo, że te usługi zostaną właściwie i w sposób ciągły zrealizowane. Oprócz tego, część naszych spółek, jak choćby P.K. Pegimek, działa także na rynku komercyjnym, zapewniając sobie rozwój i dodatkowe dochody.

Odpady, lotnisko i nie tylko

Miasto jest także mniejszościowym udziałowcem pięciu spółek działających na terenie Świdnika. Należy do nich Remondis, który zajmuje się odbiorem i zagospodarowaniem śmieci. Do ratusza należy 47,54 proc. udziałów w przedsiębiorstwie.

– W obecnej sytuacji na rynku odpadów to dla nas bardzo istotne. Oczywiście wszelkie zamówienia na odbiór śmieci z terenu miasta odbywają się w formie przetargów i wygrywa ten, którego oferta jest najlepsza. Natomiast zawsze mamy pewność, że firma Remondis w takim postępowaniu weźmie udział – tłumaczy M. Dmowski.

Do świdnickiego ratusza należą także udziały w Regionalnym Parku Przemysłowym ŚWIDNIK (24,78 proc. o wartości 1,75 mln zł) oraz MDR Świdnik, czyli spółki której zadaniem jest budowa bloków w ramach programu Mieszkanie Plus. Miasto jest właścicielem 32,83 proc. udziałów o wartości 1,8 mln zł. Ratusz posiada także 2,43 proc. akcji Portu Lotniczego Lublin. Zostały one wycenione na ponad 9,2 mln zł oraz 4,48 proc. udziałów w Telewizji Kablowej Świdnik o wartości 3,9 tys. zł.

Artykuł przeczytano 148 razy

Last modified: 22 grudnia, 2020

Registration

Zapomniałeś hasło?