czwartek, 07 grudnia 2023r.

Łukasz Reszka w Radzie Sportu

Autor: |

Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w spra­wie powołania członków Wojewódzkiej Rady Sportu. W jej skład weszli przedstawiciele związków sportowych oraz klubów działających na terenie województwa lubelskiego. Wśród nowo powołanych członków rady znalazł się Łukasz Reszka. Sta­rosta Świdnicki jeszcze niedawno pełnił obowiązki prezesa MKS Avia Świdnik. Sukces w organizacji klubu od podstaw i jego prowadzeniu skło­nił Zarząd Województwa do podjęcia decyzji o powołaniu go do rady.

– Nowi członkowie Wojewódzkiej Rady Sportu to doświadczeni trene­rzy i działacze związkowi. Wierzę, że wspólnie będziemy wspierać dzia­łania, które zaowocują w przyszłości sukcesami sportowymi lubelskich klubów i zawodników – mówił mar­szałek Jarosław Stawiarski.

Wojewódzka Rada Sportu składa się z 16 osób. Jej kadencja trwa 4 lata. Andrzej Kita, prezes Lubelskiego Okręgowego Związku Kolarskie­go, został jej przewodniczącym. Zastępcą będzie Józef Poterucha, przewodniczący Rady Wojewódz­kiej LZS. W składzie rady znaleźli się również: Tadeusz Łoboda, prezes Europejskiej Federacji Taekwon-Do, Grzegorz Mazurek, prezes Lubel­skiego Okręgowego Związku Pły­wackiego, Krzysztof Iwańczuk, pre­zes Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej, Marek Lembrych, prezes Lubelskiego Związku Koszykówki, Konrad Firek, prezes KS „Agros” Za­mość, Józef Poterucha, przewodni­czący Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Lublinie, Maciej Powa­ła-Niedźwiecki, prezes Lubelskiego Okręgowego Związku Rugby, Zbi­gniew Bartnik, prezes Lubelskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniew Zbroński, wiceprezes Lubelskiego Związku Koszykówki, Robert Dołę­ga, prezes Klubu Olimpijczyka Zie­mi Łukowskiej, Paweł Markiewicz,

wiceprzewodniczący Rady Sportu Miasta Lublin, Jerzy Witaszek, pre­zes Lubelskiego Związku Piłki Ręcz­nej, Andrzej Szwabe, dziennikarz sportowy Polskiej Agencji Prasowej i Iwona Kuśmierowska z Departa­mentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego.

jmr

Artykuł przeczytano 2094 razy

Last modified: 4 marca, 2019

WordPress PopUp Plugin

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »