środa, 24 kwietnia 2024r.

Liceum czy technikum – co wybierają uczniowie?

Autor: |

Absolwenci gimnazjów oraz ośmioletnich szkół podstawowych poznali wstępne wyniki rekrutacji do placówek ponadgimnazjalnych. W naszym mieście uczniowie wybierali spośród: I i II Liceum Ogólnokształcącego, Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej oraz Zespołu Szkół nr 1.

W związku z przeprowadzoną reformą edukacji, we wrześniu, w szkołach średnich spotkają się absolwenci gimnazjów oraz ósmoklasiści. Jak deklarują placówki oświatowe, wszystkie są gotowe na nietypową sytuację. Mimo że uczniowie zdawali różne egzaminy, ich ocena w czasie rekrutacji wyglądała podobnie. Pod uwagę brane są wyniki sprawdzianu, oceny z polskiego, matematyki, języka obcego i jednego obowiązkowego przedmiotu w zależności od profilu wybieranej klasy oraz świadectwo. Komisja rekrutacyjna zwracała również uwagę na szczególne osiągnięcia kandydatów, zwłaszcza czy są laureatami konkursów przedmiotowych albo olimpiad.

W czwartek poznaliśmy wyniki rekrutacji do poszczególnych szkół. Już teraz można powiedzieć, że sporym powodzeniem cieszą się licea. W I LO powstanie łącznie osiem klas o profilach: matematycznym, humanistycznym, językowo-menadżerskim oraz biologicznym. Po cztery dla byłych gimnazjalistów i tyle samo dla absolwentów podstawówek. Ci pierwsi skończą naukę w liceum po trzech latach, drudzy – po czterech.

– Największym zainteresowaniem cieszy się klasa językowo-menadżerska. Dalej matematyczna, humanistyczna i biologiczna – mówi Stanisław Stefańczyk, dyrektor I LO.

Powstanie czterech klas dla uczniów, którzy ukończyli gimnazjum i tyle samo dla tych, którzy skończyli ósmą klasę szkoły podstawowej, zapowiada też II LO.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników rekrutacji. Wygląda na to, że nasza oferta dobrze się przyjęła. Czekamy na kolejny ruch uczniów. Jeśli wszyscy potwierdzą swoje dotychczasowe deklaracje, we wrześniu naukę rozpocznie osiem klas – wyjaśnia Magdalena Skwarczyńska-Zuch, wicedyrektor II LO.

Osoby, które starały się o miejsce w „Baczyńskim”, wybierały spośród klas: matematycznej, biologicznochemicznej, geograficzno-językowej i humanistycznej z edukacją medialną. Największym zainteresowaniem cieszył się „biol-chem”.

Nie brakuje też osób, które swoją dalszą drogę wiążą z technikum albo szkołą branżową. PCEZ planuje powstanie kilku klas, oddzielnych dla gimnazjalistów i ósmoklasistów.

– Wyniki rekrutacji cały czas się zmieniają, bo uczniowie potwierdzą swoje decyzje. W tej chwili możemy powiedzieć, że chcemy, by powstały dwie klasy o profilu technik informatyk. Ten kierunek cieszy się powodzeniem zarówno wśród absolwentów gimnazjum, jak i szkoły podstawowej. W przypadku innych zawodów: technik mechanik, mechanik lotniczy, ekonomista oraz eksploatacji portów i terminali, prawdopodobnie utworzymy klasy dwuzawodowe. Chcielibyśmy też otworzyć klasę w szkole branżowej pierwszego stopnia, choć nabór w tym przypadku nie jest duży – mówi Janusz Maruszak, wicedyrektor PCEZ.

Wstępny nabór zakończył także ZS nr 1. W placówce prawdopodobnie uda się utworzyć łącznie pięć oddziałów.

– Jeśli chodzi o absolwentów szkoły podstawowej, którzy jako pierwszy wybór wskazali naszą szkołę, wyniki przedstawiają się następująco: do klasy o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych wybiera się 28 osób, tech. hotelarstwa – 24, a do liceum – 4. W przypadku gimnazjalistów oddziały liczą obecnie: tech. żywienia i usług gastronomicznych – 15 osób, tech. logistyk – 21, tech. hotelarstwa – 13, liceum – 3 – wylicza Krzysztof Gałan, dyrektor ZS nr 1.

O tym, ile klas powstanie ostatecznie w świdnickich szkołach, dowiemy się 14 lipca. Do tego czasu uczniowie muszą potwierdzić swoją decyzję.

af

Artykuł przeczytano 2512 razy

Last modified: 5 lipca, 2019

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »
Skip to content