sobota, 24 lutego 2024r.

Kolejni młodzi zdolni nagrodzeni

Autor: |

W sali plenarnej Urzędu Miasta odbyła się wczoraj uroczystość wręczenia stypendiów najzdolniejszym uczniom ze Świdnika, którzy nie mogli wziąć udziału w ubiegłotygodniowej gali. Wyróżnienia  odebrało 10 osób.

– Chcieliśmy spotkać się z osobami, których nie było w ubiegłym tygodniu, by podkreślić ideę stypendiów. Od ich materialnej strony ważniejsze jest to, by wskazać Was jako wzór do naśladowania dla rówieśników. Regulamin stypendiów szeroko definiuje wymogi, które musicie spełnić. To nie tylko osiągnięcia w nauce, ale także Wasz plan rozwoju. Oczywiście wszyscy jesteście w wieku, w którym ten plan może się jeszcze kilkakrotnie zmienić, ale warto już teraz się nad tym zastanowić. Chcę podziękować Wam, ale też Waszym rodzicom, dyrekcji szkół, nauczycielom oraz urzędnikom, którzy dbają o placówki oświatowe w naszym mieście. Bądźcie z siebie dumni. Nie zatrzymujcie się na tym, co dziś osiągnęliście i nadal stanówcie dla innych wzór do naśladowania – powiedział burmistrz Waldemar Jakson.

Nagrodzeni świdniczanie musieli spełnić jeden z trzech warunków.

Uzyskać następującą średnią ocen z przedmiotów na świadectwie ukończenia danej klasy lub szkoły: w klasach IV-VI szkoły podstawowej – co najmniej 5,80; w klasach VII-VIII szkoły podstawowej – co najmniej 5,50; w szkole ponadpodstawowej – co najmniej 5,30, w klasach dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych – co najmniej 5,30.

Posiadać co najmniej jeden tytuł laureata i finalisty konkursu przedmiotowego organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty lub laureata konkursu interdyscyplinarnego lub tematycznego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, lub tytułu laureata albo finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, tematycznej, interdyscyplinarnej z przedmiotów dodatkowych.

Uzyskać wysoką wartość procentową wyniku na egzaminie ósmoklasisty lub maturalnym z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, przeprowadzanym przez Okręgową Komisję: od 90% – do 100 %.

Stypendia przyznawane są w trzystopniowej skali. Najwyższe przyznawane jest, gdy uczeń spełnia wszystkie warunki, II stopnia – gdy dwa, a III stopnia – gdy jeden.

Stypendia II stopnia z rąk burmistrza Waldemara Jaksona, Marcina Dmowskiego, zastępcy burmistrza, Tomasza Szydło, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Piotra Bogusza, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 odebrały: Hanna Kowal z SP 5 i Karolina Kowalik z SP 4, a III stopnia: Julia Sobek z SP 5, Maciej Borkowski z SP 5, Aleksander Mazur z SP 7, Dawid Fila z SP 7, Aleksandra Flisiak z SP 7, Mikołaj Drewniak z SP 7, Wanda Czajka z SP 7 oraz Jakub Białek z SP 7.

Wyróżnieni uczniowie ze szkół podstawowych dostali w sumie 500 – 1500 zł, uczniowie szkół ponadpodstawowych 1500 – 2000 zł.

Artykuł przeczytano 1044 razy

Last modified: 6 października, 2022

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »