piątek, 01 marca 2024r.

Klucz do przyszłości

Autor: |

Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 7 zaangażowali się w projekt pn. „Dwujęzyczność i innowacja w nauczaniu – kluczem do przyszłości”. Zostanie zrealizowany w ramach programu Erasmus +, a wśród zaplanowanych działań znalazły się, między innymi, zagraniczne szkolenia oraz współpraca z innymi placówkami oświatowymi.

W przedsięwzięciu bierze udział 10 osób. Są to pedagodzy uczący w oddziałach dwujęzycznych przedmiotów z elementami języka angielskiego (chemia, fizyka, WOS, geografia), nauczyciele, którzy w przyszłości będą mogli uczyć przedmiotów dwujęzycznie (matematyka, W-F), a także księgowa, której znajomość języka angielskiego ułatwi zarządzanie finansami przyszłych projektów.

– Głównym celem „Dwujęzyczności i innowacji…” jest podniesienie kwalifikacji pedagogów w nauczaniu metodą CLIL oraz wykorzystania narzędzi informatycznych w procesie nauczania. Projekt pozwoli także na zwiększenie kompetencji językowych pracowników, w tym również kadry niepedagogicznej – wyjaśnia Aneta Żelazna, nauczycielka języka angielskiego, która koordynuje projekt z anglistkami Magdaleną Brus i Moniką Choroszyńską.

W lipcu i sierpniu uczestnicy projektu wyjadą na 2-tygodniowe szkolenia do Wielkiej Brytanii (Oxford) lub na Maltę. Po powrocie rozpoczną współpracę ze szkołami na poziomie e-Twinning i zorganizują warsztaty dla uczniów z poszczególnych przedmiotów, a także przygotują lekcje otwarte dla innych nauczycieli.

– To nasz pierwszy projekt związany z mobilnością kadry. Przed nami wiele pracy, ponieważ tak naprawdę zacznie się ona dopiero po powrocie ze szkoleń. Każdy nauczyciel będzie prowadził różnego rodzaju zajęcia związane z kursem, w którym uczestniczył. Za ogromną pomoc dziękujemy wicedyrektor Ewie Łagożnej, która jest również uczestnikiem projektu, a za przygotowanie jego logo Małgorzacie Łągiewce, nauczycielce plastyki – dodaje A. Żelazna.

aw

Artykuł przeczytano 1076 razy

Last modified: 30 stycznia, 2020

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »