czwartek, 29 października 2020r.

Jakie reklamy i szyldy?

Autor: |

Ankieta właśnie się rozpoczęła. Jest elementem przygotowań do wprowadzenia tzw. uchwały krajobrazowej. Dokument ma pomóc w uporządkowaniu przestrzeni miejskiej, czyli między innymi wyglądu i wielkości szyldów, reklam czy małej architektury.

– W ostatnich latach kwestia poprawy jakości przestrzeni publicznej stała się elementem niezwykle istotnym. Tak zwana Ustawa Krajobrazowa dała samorządom możliwość uporządkowania wszystkich reklam, szyldów, ogrodzeń i obiektów małej architektury, znajdujących się na ich terenie – mówi burmistrz Waldemar Jakson.

Na tej podstawie władze samorządów mogą przygotowywać własne uchwały, które po przyjęciu przez radę, będą obowiązywać wszystkie nieruchomości publiczne i prywatne.

– Obecnie rozważamy zasadność wprowadzenia takiej regulacji. Dlatego niezwykle ważne są dla nas opinie mieszkańców, szczególnie dotyczące reklam i szyldów. W ankiecie chcemy zapytać, czy świdniczanie widzą potrzebę zmian – wyjaśnia W. Jakson.

W ankiecie może wziąć udział każdy mieszkaniec. Wystarczy, że wejdzie na stronę www.swidnik.geoankieta.pl. Na początek zostanie poproszony o określenie swojego miejsca zamieszkania, podanie wieku, wykształcenia i branży, w której pracuje. W dalszej kolejności oceni wygląd reklam, billboardów, szyldów, ogrodzeń i urządzeń małej architektury. Będzie mógł oznaczyć również tzw. dobre praktyki, czyli miejsca na terenie Świdnika, które jego zdaniem wyglądają estetycznie. Autorzy ankiety proszą także o wskazanie tych rejonów, w których wygląd przestrzeni miejskiej należy poprawić. Osoby biorące udział w badaniu samodzielnie będą mogły także zaznaczyć obszar Świdnika, w którym należy wprowadzić bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące wyglądu szyldów, reklam, małej architektury, a nawet ogrodzeń.

Oceny mieszkańców zostaną przeanalizowane przez ekspertów, którzy przygotują, również na ich podstawie, rekomendacje. Pod koniec tego roku zostaną one przedstawione mieszkańcom. Po zakończeniu konsultacji społecznych, przedstawiciele firmy „Projekt: Miasto” zaproponują konkretne rozwiązania.

– Chcemy wprowadzić zasady dla wszystkich tak, żeby poprawić jakość przestrzeni publicznej w Świdniku, jednocześnie umożliwiając umieszczanie szyldów firmom działającym w mieście – dodają przedstawiciele ratusza.

Więcej informacji w linku: https://www.swidnik.pl/uchwala-krajobrazowa/

Artykuł przeczytano 706 razy

Last modified: 17 września, 2020

Registration

Zapomniałeś hasło?