sobota, 23 września 2023r.

Idzie Ola do przedszkola

Autor: |

Wszystko już przygotowane do rekrutacyjnej gorączki. Nabór do najmłodszych grup przedszkolnych ruszy od 1 marca. Wcześniej rodzice starszych dzieci muszą złożyć deklaracje o kontynuacji nauki ich pociech w konkretnych placówkach.

W nowym roku szkolnym na dzieci w wieku od 3 do 6 lat czeka w miejskich placówkach 1 315 miejsc. Maluchy będzie można zapisywać do 6 przedszkoli i 3 szkół podstawowych, w których działają oddziały przedszkolne. Jak podkreślają przedstawiciele ratusza, obowiązkowe roczne przygotowanie, muszą odbyć dzieci sześcioletnie, natomiast 3,4 i 5 – latki mają prawo do korzystania z zajęć przedszkolnych. Zapisy do placówek rozpoczną się 1 marca.

Na początku starszaki
Rekrutacją do miejskich przedszkoli nie są objęte maluchy, które już do nich uczęszczają. Nie oznacza to jednak, że automatycznie przejdą do starszych grup. – Rodzice tych dzieci corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – mówi Bożena Zapalska, p.o. naczelnika wydziału oświaty i spraw społecznych w Urzędzie Miasta.
W tym roku, czas składania deklaracji przypada od 22 do 28 lutego.

Maluchy od marca
Nabór nowych dzieci rozpocznie się 1 marca. Jak tłumaczą, przedstawiciele ratusza, nabór jest prowadzony na wniosek rodzica kandydata.

– Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego należy w terminie od 1 do 15 marca dostarczyć do placówki pierwszego wyboru wypełniony wniosek wraz załącznikami – informuje B. Zapalska.

Będzie go można uzupełnić i wydrukować ze strony aplikacji „Nabór”. Rodzice znajdą ją pod adresem http://swidnik.przedszkola.vnabor.pl. Strona zacznie działać w pierwszym dniu rekrutacji, czyli 1 marca.

Jakie kryteria?
Przedstawiciele ratusza zaznaczają, że o przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszenia. Jeśli kandydatów będzie więcej niż miejsc w danej placówce, pod uwagę zostaną wzięte kryteria ustawowe (każde po 20 punktów). Zgodnie z nimi, pierwszeństwo będę miały dzieci pochodzące z wielodzietnych rodzin, niepełnosprawne, przebywające w rodzinach zastępczych lub wychowywane tylko przez jednego rodzica. Dodatkowe punkty otrzymają także, jeśli mają niepełnosprawnych rodziców lub rodzeństwo.

W drugim etapie rekrutacji pod uwagę są brane kryteria określone przez gminę. W przypadku miejskich placówek są to: praca zawodowa rodziców lub pobieranie przez nich nauki w systemie dziennym (6 punktów jeśli dotyczy obojga lub osoby samotnie wychowującej dziecko, 3 punkty w przypadku jednego rodzica), rozliczanie się w Świdniku z podatku (6 punktów i uczęszczanie do tej samej placówki rodzeństwa dziecka (5 punktów). Maluch otrzyma również dodatkowe punkty, jeśli wcześniej chodził do żłobka mieszczącego się w tym samym budynku co przedszkole (5 punktów) oraz za określenie placówki przeprowadzającego rekrutację jako pierwszego wyboru (2 punkty).

Jakie dokumenty, jakie terminy?
Spełnienie wszystkich kryteriów rodzice potwierdzają, wypełniając na piśmie oświadczenia.

– Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może jednak żądać od rodziców lub opiekunów dziecka, dostarczenia dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach dołączonych do wniosku lub może zwrócić się do burmistrza o ich potwierdzenie – mówi B. Zapalska.

Po złożeniu wszystkich dokumentów, rodzice muszą poczekać na wyniki rekrutacji. Od 18 marca rozpocznie się weryfikacja wniosków przez specjalnie powołaną komisję. Ta część procedury zakończy się do 5 kwietnia. Natomiast 8 kwietnia zostaną opublikowane listy przyjętych i nieprzyjętych do miejskich placówek. Od tej chwili do 12 kwietnia, rodzice będą mieli czas na potwierdzenia na piśmie, woli uczęszczania ich dziecka do wybranego przedszkola. 18 kwietnia komisje podadzą ostateczne listy przyjętych.

Ci, którzy nie skorzystają z rekrutacji w pierwszym terminie, będą mogli wziąć udział w naborze uzupełniającym. Rozpocznie się on 10 czerwca. Na składanie wniosków będzie mniej czasu, bo tylko cztery dni. Dodatkowa rekrutacja zakończy się do 5 lipca.

Miejskie przedszkola i oddziały przedszkolne
Na terenie Świdnika działa 6 przedszkoli prowadzonych przez miasto. Są to: Przedszkole nr 2 (ul. gen. L. Okulickiego 19), Przedszkole nr 3 (ul. Hotelowa 7), Przedszkole nr 4 (ul. J. Piłsudskiego 1), Przedszkole Integracyjne nr 5 (ul. gen. J. Hallera 11), Przedszkole nr 6 (ul. Środkowa 2), Przedszkole nr 7 ( ul. ks. J. Hryniewicza 7). Natomiast oddziały przedszkolne znajdują się przy:  Szkole Podstawowej nr 3 im. ( ul. M. Kopernika 9a), Szkole Podstawowej nr 4 ( działającej w ramach ZSO nr 1, al. Wojska Polskiego 27), Szkole Podstawowej nr 5 (ul. Jarzębinowa 6).

Artykuł przeczytano 1507 razy

Last modified: 16 lutego, 2019

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »