czwartek, 18 kwietnia 2024r.

Drzewa w mieście – ciąć czy nie ciąć?

Autor: |

Okres jesienny, a także wczesnowiosenny to czas kiedy najczęściej wykonywane są cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów na terenie miasta. Ponieważ na ten temat często krążą obiegowe, chociaż niekoniecznie zgodne z prawdą opinie, postanowiliśmy przybliżyć to zagadnienie czytelnikom.

Przede wszystkim, wszelkie prace muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami Ustawy o Ochronie Przyrody oraz zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. Zarządcy terenu zobowiązani są do prowadzenia zieleni w sposób eliminujący potencjalne zagrożenia dla ludzi i mienia, z zachowaniem estetyki miejsca i uwzględniając walory przyrodnicze oraz wartości, jakie w ekosystemie pełnią drzewa.  Prace polegające na cięciach pielęgnacyjnych drzew i krzewów powinny być przeprowadzane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i poprzedzone konkretną przesłanką, a nie cięciem dla samego cięcia. Do najczęstszych powodów i celów wykonywania takich zabiegów należą:

– usuwanie martwych konarów lub chorych, nadłamanych i zamierających gałęzi

– zmniejszanie korony w celu lepszego dostępu światła do pomieszczeń mieszkalnych

– redukcja korony zmniejszająca rozmiar drzewa zagrażającego ludziom lub, w razie kolizji z elewacją, orynnowaniem czy pokryciem dachowym

– utrzymanie określonej formy korony właściwej dla danego gatunku

Prace takie prowadzone są na podstawie okresowych przeglądów, dokonywanych przez zarządcę terenu, a także zgłoszeń mieszkańców lub przedstawicieli nieruchomości. Zgłoszenia takie podlegają weryfikacji co do zasadności jak i określenia rodzaju wymaganej pielęgnacji.

Należy zwrócić uwagę, że takie zabiegi pobudzają drzewo do wzrostu, natomiast zbyt obszerne cięcia osłabiają żywotność całego drzewa. Im częstsze i poważniejsze cięcie, tym więcej ran i miejsc infekcji dla grzybów i bakterii. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Przyrody prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju. Wyjątek od tej zasady stanowią sytuacje, które mają na celu usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych, utrzymywanie uformowanego kształtu korony bądź też wykonanie specjalistycznego zabiegu przywracającego statykę rośliny. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% stanowi uszkodzenie drzewa, a w wymiarze przekraczającym 50% stanowi jego zniszczenie. W obu tych przypadkach grożą kary pieniężne.

Niezwykle ważne są okresy wykluczające cięcia koron drzew i krzewów. Nie należy na przykład wykonywać tych zabiegów w okresie lęgowym ptaków, jeżeli w koronach drzew i krzewów znajdują się ich gniazda. Za zniszczenie miejsc lęgowych ptaków i lęgów ptasich dokonujący lub zlecający prace, ponosi odpowiedzialność karną.

Forma i zakres przycinek są normowane przez Ustawę o Ochronie Przyrody. Dlatego nie można wykonywać, często wyrażanych życzeniowo przez mieszkańców, takich zabiegów, jak: usuwanie całych konarów, skracanie wierzchołka czy korony drzewa o połowę, boczne odcięcie połowy korony czy też formowanie tzw. kulek, bombek z korony drzew wysokich jak jesion czy kasztanowiec.

Również pokutujące często przekonanie, że każde drzewo należy przycinać, na przykład co dwa lata, jest nieprawdą. Rzeczywiście, niektóre gatunki wymagają systematycznej przycinki, ale dojrzałe drzewa należy pielęgnować poprzez takie zabiegi w okresach 4-5-letnich, a stare drzewa 5-8-letnich. Oczywiście wnioski z okresowych inspekcji drzewostanu, są wyciągane indywidualnie.

O ile cięcia pielęgnacyjne nie wymagają uzyskania specjalnej zgody, to za nieprawidłowe ich wykonanie grożą sankcje. Istnieje natomiast obowiązek uzyskania zgody na wycięcie drzewa.  Przesłankami kwalifikującymi drzewo do jego usunięcia są przede wszystkim: zły stan zdrowotny drzewa, zachwiana statyka, świadcząca o dużym prawdopodobieństwie wykrotu czy też drzewa stwarzające zagrożenie dla mienia i ludzi. Zgodę na wniosek lub odmowę wydaje odpowiedni organ, np. wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

mk

 

 

Artykuł przeczytano 384 razy

Last modified: 28 listopada, 2023

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »
Skip to content