czwartek, 07 grudnia 2023r.

Będzie ładniej i bezpieczniej na Wesołej

Autor: |

Miasto Świdnik ogłosiło przetarg na roboty budowlane pod nazwą „Modernizacja ulicy Wesołej w Świdniku”.

Ulica Wesoła znajduje się na osiedlu Radość i posiada zabudowę jednorodzinną. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna, na całej długości jest w znacznym stopniu zdeformowana, widoczne są ślady wielokrotnych napraw. Stare krawężniki są w większości uszkodzone.

Zamawiane roboty przewidują odtworzenie stanu pierwotnego geometrii krawędzi jezdni, naprawy i wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie nowej warstwy nawierzchni w celu poprawy warunków eksploatacyjnych, odwodnienia, komfortu użytkowania, dostępności i estetyki ulicy. W zakres prac wchodzą między innymi: wykonanie projektu, prace rozbiórkowe, odnowienie nawierzchni poprzez wykonanie jej z betonu asfaltowego o grubości 6 cm, uregulowanie studzienek i wpustów kanalizacyjnych, wymiana krawężników, a także dostosowanie wysokościowe zjazdów na posesje. Zamówienie obejmuje również roboty związane z zagospodarowaniem terenu: otoczeniem jezdni i  jej estetyką jak np. kształtowanie zieleńców przy krawędzi jezdni czy obsianie trawą pasów zieleni, na których wcześniej będą prowadzone prace.

– Przychodziły do nas wnioski mieszkańców, że ulica Wesoła nie jest w najlepszym stanie i wymaga naprawy. W ramach wielu inwestycji infrastrukturalnych, które realizujemy, staramy się sukcesywnie remontować kolejne ulice. Udało się wygospodarować odpowiednie na to środki i modernizacja ulicy Wesołej została ujęta w budżecie Miasta Świdnik w roku 2023. Obecnie jesteśmy na etapie zbierania ofert i mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda się tę inwestycję zrealizować – wyjaśnia Marcin Dmowski, zastępca burmistrza.

Na oferty urząd czeka do dzisiaj. Zamówienie przewiduje zrealizowanie prac w ciągu 60 dni od podpisania umowy z wybranym wykonawcą.

mk

Artykuł przeczytano 186 razy

Last modified: 2 października, 2023

WordPress PopUp Plugin

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »