piątek, 01 marca 2024r.

Tytuł dla bohaterki naszych czasów

Autor: |

Podczas wczorajszej sesji Rady Miasta radni nadali tytuł „Zasłużona dla Miasta Świdnika” Urszuli Radek, zmarłej 28 lutego 2021 roku legendy świdnickiej „Solidarności”, aktywnej działaczki Komitetu Pomocy SOS Solidarność. Ten tytuł jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania dla zasług w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego lub wybitnych osiągnięć mieszkańców oraz podmiotów działających na terenie Świdnika.

– Z ogromnym zadowoleniem przyjąłem projekt nadania pani Urszuli Radek tytułu „Zasłużona dla Miasta Świdnika”. Była bardzo dobrą, mądrą, uczciwą i aktywną osobą. Przejmowała się losami naszego miasta i pracowała dla niego z poświęceniem. Kiedy mówimy o Świdnickim Lipcu, Solidarności, zawsze w kontekście pojawia się jej nazwisko, jako symbol tych wydarzeń. Wielokrotnie miałem możliwość dyskutowania z nią na różne tematy i zawsze dochodziliśmy do wniosku, że historia Świdnickiego Lipca nie jest „historią kotleta”. Cenę legendarnego kotleta szybko obniżono, a strajk trwał. Stan wojenny, obrona zakładu, podziemna Solidarność, „Grot”, w tym wszystkim pani Urszula uczestniczyła. Trzeba też przypomnieć jej zaangażowanie w działalność Komitetu Pomocy SOS Solidarność, kiedy zanurzyła się w tkankę społeczną niosąc pomoc wszystkim potrzebującym,  wznosząc się ponad wymiar polityczny. Pamięć o niej zrosła się z naszą historią i jest naszą dumą – mówił podczas sesji burmistrz Waldemar Jakson.

– W imieniu Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” PZL-Świdnik dziękuję państwu za inicjatywę nadania Urszuli Radek tytułu „Zasłużonej dla Miasta Świdnika”. Jej działalność nigdy nie wzbudzała żadnych kontrowersji. Pani Urszula była współtwórczynią i członkiem „Solidarności” od zawsze, a nawet, kiedy jeszcze „Solidarności” nie było, włączała się w działalność społeczną. Można zadać sobie pytanie, dlaczego dopiero dzisiaj uhonorujemy tę zasłużoną osobę? Myślę, że wynika to z jej skromności, niechęci do wzniosłych tytułów. Kiedy padła propozycja, żeby ją nominować powiedziała, że nie działa sama, że istnieje Komitet Pomocy SOS Solidarność. Wtedy uhonorowaliśmy cały komitet. Dzisiaj przyszedł czas, żeby nadać jej tytuł indywidualnie – dodał Tomasz Kasperski, wiceprzewodniczący „Solidarności” PZL-Świdnik.

Inicjatywa przyznania Urszuli Radek zaszczytnego tytułu zyskała poparcie wszystkich radnych, ponad podziałami politycznymi.

– Wszyscy znaliśmy panią Urszulę, osobę bardzo skromną. Jej działalność nie ograniczała się do naszego miasta. Kiedy organizowaliśmy zbiórkę żywności dla Polaków mieszkających za wschodnią granicą dzwoniła do nas w propozycją przekazania butów, ubrań czy też książek. Wysyłaliśmy je do Radunia na Białorusi przez wiele lat – wspominał Aleksander Suski.

– Pani Urszula pomagała też zawsze przy organizacji przyjazdów polskich dzieci w okresie wakacji. Nasza komisja w ogóle nie dyskutowała nad zasadnością przyznania jej tytułu „Zasłużonej dla Miasta Świdnika”, ponieważ wszyscy uważaliśmy to za oczywiste – dodał Stanisław Kubiniec.

O działalności Urszuli Radek opowiadał również Kazimierz Bachanek: – Pani Urszula znajdowała się w centrum ludzi, którzy znali realia aresztowań i represji. Wiedziała, kto najbardziej potrzebuje pomocy i angażowała się w nią narażając się na niebezpieczeństwo.

W imieniu klubu Świdnik Wspólna Sprawa głos zabrał Mariusz Wilk: – Pamięć o pani Urszuli zawsze będzie w moim sercu. Pamiętam ją tylko z dobrej strony i nigdy nie odmówiłem pomocy, kiedy się o nią zwróciła. Również ona nigdy nie odmawiała pomocy, gdy ktoś o nią poprosił. Dlatego ze wszech miar zasłużyła na dzisiejsze wyróżnienie.

Radni nie głosowali nad uchwałą o nadaniu Urszuli Radek tytułu „Zasłużony dla Miasta Świdnika”. Została ona przyjęta przez aklamację.

W imieniu rodziny Urszuli Radek za wyróżnienie podziękował jej syn, Andrzej Radek:

– Chciałbym podziękować za miłe i życzliwe słowa, które padły tu pod adresem mojej mamy. Dziękuję wnioskodawcom – radnym Rady Miasta Świdnik i wszystkim radnym za przyjęcie wniosku przez aklamację, co jest wyjątkowym gestem z państwa strony. Dziękuję panu burmistrzowi Waldemarowi Jaksonowi za nieustanne wsparcie dla jej działalności. Dziękuję Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” PZL-Świdnik,  członkom Komitetu Pomocy SOS Solidarność i jego wolontariuszom, a także wszystkim świdniczanom za poparcie, bez którego jej działalność nie mogłaby zaistnieć. Dzisiejsze wydarzenie traktuję jako uhonorowanie wszystkich państwa, którzy przez lata wspierali naszą mamę.

Urszula Radek urodziła się 1 listopada 1934 r. w Rejowcu. Po ukończeniu nauki w Technikum Budowy Samochodów, w 1953 r. trafiła do WSK Świdnik, gdzie przepracowała 38 lat, jako technolog przy budowie śmigłowców. Brała udział w strajku załogi zakładu w lipcu 1980 r., została też członkiem Komitetu Postojowego. Po zalegalizowaniu „Solidarności” czynnie włączyła się w organizowanie struktur związku w przedsiębiorstwie, była członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w WSK. Działania kontynuowała w czasie stanu wojennego, niosąc pomoc materialną i duchową strajkującym i internowanym. Była także członkiem podziemnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” WSK „PZL-Świdnik”, odpowiadając za sprawy socjalne. Po ponownej rejestracji NSZZ „Solidarność” współtworzyła demokratyczne instytucje w Świdniku. Na emeryturę odeszła w 1992 r. Od tego czasu bez reszty poświęciła się działalności społecznej. Komitet Pomocy SOS „Solidarność” pod jej przewodnictwem troszczył się o najbardziej potrzebujących mieszkańców, prowadząc dla nich magazyn odzieży i sprzętu gospodarstwa domowego, organizując zbiórki żywności, wspierając w codziennych sprawach. Dbał także o najmłodszych z ubogich rodzin, zapewniając im zimowe wyjazdy i wakacyjne kolonie. Dzieci korzystały również z zajęć w świetlicy integracyjnej. Komitet organizował też świdnickie obchody Światowego Dnia Chorego, bo jak podkreślała Pani Urszula, „seniorzy, osoby samotne, często niewychodzące z domu, bardzo potrzebują uśmiechu i życzliwości drugiego człowieka”. Dla ciężko chorych świdniczan, którym potrzebne były pieniądze na leczenie, urządzano również akcje charytatywne, loterie, zbiórki i kiermasze.

W uzasadnieniu decyzji o przyznaniu Urszuli Radek tytułu „Zasłużona dla Miasta Świdnika” radni napisali: „(…) Wysoką oceną społecznej działalności było przyznanie Urszuli Radek, w 1996 r. w pierwszym plebiscycie Głosu Świdnika tytułu „Świdniczanina Roku”. W 1999 r. otrzymała medal „Ludziom Gorących Serc”. W 2001 r. odznaczona została Złotym Krzyżem Zasługi, a rok później przyznano Jej ogólnopolski tytuł „Społecznik Roku 2002”. Została też laureatką plebiscytu „6 wspaniałych na 60-lecie miasta” zorganizowanego przez Głos Świdnika. Nagrodzono Ją statuetką w hołdzie za ofiarną walkę o wolną Polskę przyznaną przez NSZZ „Solidarność”. Od NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni otrzymała medal Bene Meritus. Była laureatką nagrody Angelus w kategorii człowiek służby publicznej. Burmistrz Świdnika wyróżnił ją medalami Bene Merenti Civitati oraz Amicus Civitatis. W 1981 roku otrzymała od Stowarzyszenia Osób Represjonowanych medal Semper Fidelis.

Urszula Radek uzyskała status działacza opozycji antykomunistycznej nadany przez Urząd Kombatantów i Osób Represjonowanych. Odznaczono Ją medalem Pro Patria, który jest wyrazem wdzięczności państwa za postawę walki o wolną, demokratyczną Polskę. Z rąk Prezydenta RP otrzymała Krzyż Wolności i Solidarności nadawany działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej w PRL, Złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyż Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Do końca życia niosła pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebowali. Zostawiła trwały ślad w dziejach WSK Świdnik, naszego miasta oraz jego mieszkańców”.

 

Artykuł przeczytano 919 razy

Last modified: 28 kwietnia, 2023

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »