czwartek, 02 grudnia 2021r.

24 miliardy dla samorządów

Autor: |

Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz Pełnomocnik Rządu ds. Rozwoju Lokalnego, wręczył dzisiaj przedstawicielom samorządów powiatu świdnickiego symboliczne czeki potwierdzające przyznanie im wsparcia ze środków Polskiego Ładu: Funduszu Inwestycji Strategicznych. Spośród wszystkich gmin, największą kwotę, bo 14,5 mln zł, przyznano Świdnikowi. Pieniądze zostaną przeznaczone na budowę zadaszenia targowiska miejskiego i budowę na nim farmy fotowoltaicznej oraz budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3.

Minister A. Soboń odniósł się do pierwszego etapu realizacji Programu Polski Ład: – To historyczny moment, ponieważ tak dużej kwoty, ponad 23 mld zł na finansowanie inwestycji, samorządy jednorazowo nigdy do tej pory nie otrzymały. Środki są w 95 procentach bezzwrotne, a wniosek o ich uzyskanie stosunkowo prosty. Czas przygotowania był dość krótki. Jak sądzę, w pierwszej transzy samorządy zgłaszały już gotowe projekty. Teraz warto ustalić priorytety na kolejne transze, które będziemy uruchamiać sukcesywnie, co kilka miesięcy. Jako mieszkaniec powiatu świdnickiego znam jego potrzeby inwestycyjne i uważam, że skierowane do Funduszu Polski Ład wnioski zostały wybrane zgodnie z najpilniejszymi potrzebami gmin. Szacujemy, że w ramach całego programu jesteśmy w stanie wydać około 100 mld zł. Z pieniędzy skorzystają wszystkie samorządy, ponieważ skończył się czas dzielenia Polski na lepszą i gorszą, jak również samorządów na lepsze bądź gorsze. W tej części kraju mieliśmy zawsze poczucie, że wielkie pieniądze nas omijają. Tym bardziej cieszę się, że nawet w najmniejszych gminach środki mogą być wydatkowane na inwestycje, ponieważ najtrudniej im zgromadzić wkład własny, a co za tym idzie zakończyć sukcesem starania o finansowanie z innych źródeł. Jako osoba odpowiedzialna w rządzie za dialog z samorządami chciałbym wspólnie z państwem tworzyć warunki programu i mieć satysfakcję, że razem możemy rozwijać całą samorządową Polskę.

Towarzysząca ministrowi poseł Gabriela Masłowska powiedziała: Otrzymujecie państwo dodatkowe środki na inwestycje niezbędne w państwa gminach. W przeszłości rząd przeznaczył na Fundusz Inwestycji Lokalnych 13 mld zł, na Fundusz Inwestycji Drogowych 44 mld zł, a teraz mamy do czynienia z kolejnym programem – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Rozwoju Inwestycji Strategicznych. Rozpoczynamy jego pierwszy etap, po nim nastąpią kolejne cztery. Świadczy to o tym, że rząd Prawa i Sprawiedliwości konsekwentnie realizuje politykę równomiernego rozwoju gospodarczego kraju, zrywając z prowadzoną poprzednio strategią rozwoju polaryzacyjnego, wspierającego przede wszystkim wielkie metropolie, z których rozwój miał promieniować na mniejsze miejscowości. Koncepcja naszych poprzedników nie sprawdziła się jednak i dlatego teraz, jak widzimy, nasz rząd realizuje odmienne podejście do rozwoju gospodarczego Polski. Pierwsza transza środków w ramach nowego programu to 23,8 mld zł. Złożone wnioski składały się na o wiele większą kwotę, bo około 90 mld zł. Wybór był trudny, więc preferencyjnie potraktowano wnioski na mniejsze kwoty. Chodziło o danie szansy małym gminom wiejskim czy też miejsko-wiejskim, które nie dysponują dużą ilością środków na wkład własny, mimo że aż 95 procent kosztów pokrywanych jest z Funduszu Polski Ład. Województwo lubelskie 1,886 mld zł. To prawie dwukrotnie więcej, niż wynikałoby z proporcji liczby ludności.

Artykuł przeczytano 357 razy

Last modified: 26 października, 2021

Registration

Zapomniałeś hasło?