poniedziałek, 10 maja 2021r.

Żołnierskie abecadło w PCEZ

Autor: |

W lutym Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej podpisało porozumienie o współpracy z 19. Lubelską Brygadą Zmechanizowaną. Jak w wielu innych dziedzinach życia, pandemia przystopowała realizację tego przedsięwzięcia. Jednak już po zluzowaniu obostrzeń program i założenia kooperacji mogą być bardzo atrakcyjne dla świdnickich uczniów.

–  Od wielu lat realizujemy w szkole innowację pedagogiczną pod nazwą klasa mundurowa – mówi Anna Goral, dyrektor szkoły. – Z tego powodu stale współpracujemy z wojskiem. Wcześniej podpisaliśmy porozumienie z Batalionem Dowodzenia Wielonarodowej Brygady (część polska). Niestety, wszedł w strukturę innej jednostki, więc postanowiliśmy znaleźć kolejnego partnera. Wybór padł na 19. Lubelską Brygadę Zmechanizowaną.

PCEZ jest pierwszą szkołą w województwie lubelskim, która podpisała takie porozumienie. W jej ślady poszły jeszcze trzy inne placówki. Umowa daje możliwość korzystania z realnej współpracy z wojskiem. Już wiadomo, że szkolenie będzie obejmowało 315 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

W programie przewidziane są podstawy wychowania obywatelskiego i wojskowego, w tym regulaminy, profilaktyka i dyscyplina wojskowa. Szkolenie bojowe będzie składało się z 6 przedmiotów: nauki strzelania, szkolenia inżynieryjno-saperskiego oraz medycznego, powszechnej obrony przeciwlotniczej, łączności, terenoznawstwa. Będzie też szkolenie logistyczne (prawne, BHP), wychowanie fizyczne (sprawność ogólna, gry strategiczne, samoobrona) i edukacja dla bezpieczeństwa (topografia, strzelectwo, specyfika służby w różnych formacjach mundurowych, pierwsza pomoc).

– Mamy kadrę, która z powodzeniem realizuje innowację pedagogiczną. Koordynatorem działań jest pan Dariusz Zdunek. Przechodził różne szkolenia prowadzone dla nauczycieli klas mundurowych, organizowane przez MON. W tym roku zaliczył też recertyfikację zdobytych uprawnień – dodaje A. Goral.

Klasa mundurowa PCEZ  ukierunkowana była nie tylko na kooperację z wojskiem. Wcześniej współpracowała ze strażą pożarną i świdnicką komendą policji. Teraz głównie będzie opierać się na wojsku. Na razie zajęcia są zawieszone, ale koordynator wysyła drogą internetową zainteresowanym uczniom aktualne informacje, aby byli na bieżąco i nie stracili motywacji.

– Niestety, realnych działań w szkole jeszcze nie ma. Mamy jednak nadzieję, że wkrótce nastąpi powrót do normalności – zaznacza szefowa PCEZ.

W ramach klas mundurowych może kształcić się każdy uczeń PCEZ. Proces kończy się certyfikatem, potwierdzającym zdobycie wiedzy wymaganej przez MON. Dokument ten będzie podpisany przez władze szkoły, jak i  dowódcę 19. LBZ. Daje on dodatkowe punkty podczas rekrutacji na uczelnie wojskowe. Brany jest również pod uwagę przy rekrutacji do innych służb mundurowych.

słs, fot. PCEZ

Artykuł przeczytano 266 razy

Last modified: 29 kwietnia, 2021

Registration

Zapomniałeś hasło?