czwartek, 28 października 2021r.

Zmiany w świadczeniach

Autor: |

Emerytury i renty działaczy opozycji antykomunistycznej i represjonowanych z powodów politycznych mogą zostać wyrównane do kwoty 2501,76 zł brutto. Jest to możliwe dzięki nowelizacji przepisów, która weszła w życie 1 czerwca. Wprowadziła również nowy rodzaj okresów składkowych i rozszerzyła grupę osób uprawnionych do świadczenia wyrównawczego.

Zmiany w świadczeniu wyrównawczym

– Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby, które były represjonowane z powodów politycznych, mają prawo do wyrównania świadczeń do kwoty 2501,76 zł brutto. Do tej pory przysługiwało to pobierającym emerytury, renty inwalidzkie i renty z tytułu niezdolności do pracy. Teraz mogą z niego skorzystać także osoby pobierające renty rodzinne. W tym celu powinny złożyć do ZUS wniosek o świadczenie (na formularzu ER-SWA) i dołączyć do niego decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – wyjaśnia Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim.

Nowy okres składkowy

Okres, gdy opozycjonista nie mógł wykonywać pracy, będzie się teraz wliczał do emerytury i renty, tak jak zatrudnienie. Okresem składkowym jest czas, gdy taka osoba nie mogła wykonywać swojego zawodu przed 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych za działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce.

Korzystne przeliczenie emerytur i rent

Nowe przepisy pozwalają też korzystniej wyliczać emerytury i renty opozycjonistów. Niektóre okresy ich działania można teraz uwzględnić przy obliczaniu świadczeń w ZUS, tak jak pracę z przeciętnym wynagrodzeniem. Chodzi o czas, gdy z powodu represji politycznych byli więzieni, internowani, nie mogli pracować lub pracowali na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych nielegalnych w czasach PRL.

Możliwość wyliczenia emerytury lub renty z zastosowaniem przeciętnego wynagrodzenia dotyczy okresów:

  • pozbawienia możliwości wykonywania zawodu przed 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych za działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce,
  • osadzenia w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia na terytorium Polski na mocy skazania albo bez wyroku po 31 grudnia 1955 r. za działalność polityczną,
  • świadczenia pracy po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r.,
  • niewykonywania pracy przed 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych,
  • internowania na podstawie art. 42 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
Pole tekstowe: Możliwość wyliczenia emerytury lub renty z zastosowaniem przeciętnego wynagrodzenia dotyczy okresów:
•	pozbawienia możliwości wykonywania zawodu przed 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych za działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce,
•	osadzenia w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia na terytorium Polski na mocy skazania albo bez wyroku po 31 grudnia 1955 r. za działalność polityczną,
•	świadczenia pracy po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r.,
•	niewykonywania pracy przed 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych,
•	internowania na podstawie art. 42 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.

Z tych zmian skorzystają także osoby, którym przysługuje renta rodzinna po działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych.

Wniosek o przeliczenie

– Osoby, które już pobierają emeryturę lub rentę obliczoną przed 1 czerwca 2021 r., mogą wystąpić o przeliczenie świadczenia – dodaje M. Korba. – Wystarczy, że złożą wniosek w ZUS, na formularzu ERPO, dołączając decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która potwierdza powyższe okresy. Emerytura lub renta w nowej wysokości będzie przysługiwać od miesiąca zgłoszenia wniosku, nie wcześniej niż od 1 czerwca 2021 r.

ow

Artykuł przeczytano 274 razy

Last modified: 3 czerwca, 2021

Registration

Zapomniałeś hasło?