sobota, 23 września 2023r.

Zabawa, ale z rozwagą

Autor: |

Od kilku tygodni mieszkańcy mogą cieszyć się przebudowanym placem Konstytucji 3 maja. Centrum miasta ponownie stało się ulubionym miejscem wypoczynku dla świdniczan w różnym wieku. Mimo że obiekt jest świeżo wyremonto­wany, już widać na nim pierwsze zniszczenia.

– Uszkodzono jedno ze świateł zamontowanych w na­wierzchni. Trudno stwierdzić czy to przypadek, czy ktoś ce­lowo je zniszczył. Plac ma służyć nam wszystkim przez wiele lat. Dbajmy o niego – mówi Karol Łukasik, rzecznik Urzędu Miasta.
Dużo pracy mają strażnicy miejscy, którzy czuwają nad bezpieczeń­stwem mieszkańców, także na pla­cu. Jak mówią, nieraz zdarzyło się im zwrócić komuś uwagę. Takie syg­nały otrzymują również od miesz­kańców. Zadanie strażnikom ma ułatwić regulamin, który jeszcze w tym tygodniu pojawi się na terenie obiektu. Dzięki temu będzie wia­domo, co można robić na placu, a czego należy unikać. W regulaminie znalazły się, między innymi zapisy zabraniające zakłócania spokoju, ry­sowania po nawierzchni, mycia ro­werów i innych pojazdów w fontan­nach, zatykania dysz czy deptania rabat. Z kąpieli na placu nie powinni korzystać również mieszkańcy.
Zaraz po oddaniu placu, pojawiły się pytania dotyczące jazdy w tym miejscu na deskorolce, hulajnodze czy rolkach. W regulaminie znalazł się także zapis dotyczący tej kwe­stii. “Ze względu na użytkowników placu, jazda na rowerze, hulajno­dze, deskorolce, wrotkach i rol­kach, z zachowaniem szczególnej ostrożności, dopuszczona jest tylko po wyznaczonych ciągach komu­nikacyjnych” – można przeczytać w regulaminie. Zabronione jest po­ruszanie się nimi po powierzchni fontann, podestów drewnianych, siedzisk oraz ławek. Na terenie placu obowiązuje też zakaz ruchu pojazdów, z wyłączeniem służb komunalnych czy samochodów ra­towniczych w trakcie akcji.
Zasady będą dotyczyć również użytkowania fontann. Od ubiegłe­go piątku, przy jednej z nich, znaj­duje się tabliczka z napisem „Urząd Miasta Świdnik informuje, że woda w fontannach miejskich oraz kaska­dzie jest uzdatniana chemicznie. Kontakt z wodą jest szkodliwy dla zdrowia.” Zapis ten znalazł się także w regulaminie korzystania placu. Ratusz przypomina, że jedynym źródłem wody pitnej na terenie obiektu są dwa zdroje uliczne, usy­tuowane w północnej i wschodniej części placu.

af

Artykuł przeczytano 2950 razy

Last modified: 17 czerwca, 2019

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »