czwartek, 22 lutego 2024r.

Wsparcie dla dzieci i dorosłych

Autor: |

Ruszyły zapisy na zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, prowadzone w Centrum Usług Społecznych w Sekcji Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Wsparcia Rodziny. Wszystkie spotkania są bezpłatne. Szczegółowe informacje o grupach i zasadach naboru dostępne są w siedzibie CUS przy al. Lotników Polskich 5, na Facebooku CUS lub pod numerem telefonu 81 478 76 98.

Kręciołki

To zajęcia rozwijające dla dzieci w wieku 7-10 lat, u których zauważono: nadpobudliwość, zachowania buntownicze, agresywne, trudności w zapamiętywaniu i koncentracji uwagi oraz w wyrażaniu emocji i nawiązywaniu relacji. Ich celem jest przeciwdziałanie rozwojowi i utrwalaniu niekorzystnych zachowań, umożliwienie odreagowania napięcia psychoruchowego, a także nauczenie współpracy w grupie. Zapisy pod numerem telefonu 81 478 76 98.

Uwierz w siebie

To oferta skierowana do dzieci i młodzieży, które odczuwają nieśmiałość, mają trudności w relacjach rówieśniczych, a także doświadczają wysokiego poziomu lęku w sytuacjach życia codziennego. Celem spotkań jest podniesienie umiejętności w zakresie konstruktywnego radzenia sobie z emocjami, adekwatnego reagowania na krytykę i odmowę, a także wzmacniania poczucia własnej wartości. Podczas zajęć uczestnicy w bezpiecznej, pełnej akceptacji atmosferze będą mieli okazję przetrenować wyżej wymienione umiejętności.

Zajęcia w Grupie Rozwoju Osobistego „Uwierz w siebie” przeznaczone są dla dzieci w przedziałach wiekowych: 9-10 lat oraz 11-13 lat. Grupa ma charakter zamknięty, a program jest dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych uczestników. Zapisy pod numerem telefonu 728 493 715

Trening Umiejętności  Społecznych „Wyspa”

TUS Wyspa to spotkania, w których podczas zabaw grupowych u dzieci rozwija się kompetencje społeczne potrzebne do budowania relacji z innymi ludźmi w obszarze emocji i komunikacji. Szczegółowy program zajęć dostosowany jest do potrzeb danej grupy na podstawie wcześniejszych konsultacji z rodzicem. By stworzyć jak najlepsze warunki do zdobywania nowych doświadczeń, praca przewidziana jest w niewielkich grupach o stałym schemacie spotkań.

Cykl pracy grupy to 10 jednogodzinnych spotkań w godzinach 15.00- 16.00. Obecnie ruszają: Grupa I – wtorek (5/6 lat); Grupa II – środa (5/6 lat), grupa III – piątek (8/ 9 lat). Więcej informacji u trenera programu, na stronie internetowej CUS i Facebooku.

Pomoc dla kobiet

Grupa Wsparcia to propozycja dla kobiet doznających przemocy i borykających się z kryzysem emocjonalnym. Podczas spotkań dowiedzą się, między innymi, jakie są fazy i rodzaje przemocy, jak niwelować poczucie bezradności wobec niej. Będzie to też okazja do uzyskania informacji dotyczących sposobów na pokonywanie trudności w procesie przemocy. Zapisy pod numerem telefonu 81 478 76 98.

Mediacje rodzinne

Mediacje skierowane są do osób mających trudności w znalezieniu rozwiązania w kwestiach dotyczących opieki nad dziećmi i zasadach  jej sprawowania, do osób w konflikcie małżeńskim. Mogą pomóc także w ustaleniu sposobów rozstania oraz innych sporach i konfliktach rodzinnych. Kontakt pod numerem telefonu 81 478 76 98.

– Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Najmłodszych zapraszamy na zajęcia, które pozwolą im się wyciszyć,  odkryć swoje mocne strony lub nauczą nawiązywać poprawne relacje z innymi. Mogą się też do nas zgłaszać osoby dorosłe borykające się z różnymi problemami, na przykład przemocą domową, uzależnieniami czy kryzysami. Niebawem odbędzie się kolejna edycja „Szkoły dla rodziców i wychowawców”, której celem jest nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, a także kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu – mówi Ewa Kossowska, kierownik Sekcji Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Wsparcia Rodziny CUS.

aw

Artykuł przeczytano 923 razy

Last modified: 3 marca, 2023

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »