poniedziałek, 26 lipca 2021r.

Wskaż zawód w zgłoszeniu do ZUS

Autor: |

Od 16 maja płatnicy składek będą musieli zgłaszać w ZUS, jaki zawód wykonują ubezpieczone u nich osoby. Obowiązek ten wynika ze zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

– Informacja o wykonywanym zawodzie jest kluczowa przy prowadzeniu monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, analiz czy prognoz dotyczących rynku pracy i przemian struktury społecznej w Polsce. Ponadto informacje te pozwolą oszacować, w których zawodach występuje największa zachorowalność i w jakich okresach. Dane będą wykorzystywane głównie do celów statystycznych – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Jak wyjaśniają przedstawiciele ZUS, zapotrzebowanie na takie informacje zgłaszane są coraz częściej przez ministerstwa, Główny Urząd Statystyczny oraz instytuty naukowo-badawcze i uczelnie.

– Do zgłoszenia do ubezpieczeń służy formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA. 16 maja w tych dokumentach pojawi się dodatkowe pole, w którym płatnik będzie podawał informację o zawodzie wykonywanym przez ubezpieczonego. Wymóg dotyczy tylko tych osób, które płatnik zgłasza w ZUS 16 maja lub później – informuje Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim.

Wpisywany do zgłoszenia kod zawodu powinien być zgodny z klasyfikacją określoną w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 sierpnia 2014 r. W programach Płatnik i ePłatnik, służących do rozliczeń, odpowiedni kod będzie można wybrać z podpowiadanej listy.

ow, fot. ZUS

Artykuł przeczytano 250 razy

Last modified: 13 maja, 2021

Registration

Zapomniałeś hasło?