czwartek, 25 lipca 2024r.

Wnioski do ZUS w późniejszym terminie

Autor: |

Osoby, które chcą złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o emeryturę lub rentę, ale obawiają się zagrożeń związanych z koronawirusem, potrzebne dokumenty mogą dostarczyć  w późniejszym terminie. Świadczenie i tak będzie przysługiwało im od marca.

– Dotychczas emerytura lub renta przysługiwała od miesiąca, w którym klient złożył wniosek. W czasie epidemii niektórzy obawiają się jednak wizyt w urzędach. Trudniej też zgromadzić niezbędną dokumentację. Dlatego ustawa, zwana tarczą antykryzysową, przewiduje, że wniosek można złożyć później – w terminie do 30 dni od upływu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Emerytura lub renta będą przysługiwać także za wcześniejsze miesiące, nawet od 1 marca – wyjaśnia Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim.

Jak skorzystać?

Aby skorzystać z ułatwień, klient musi dołączyć do wniosku oświadczenie, w którym wskaże, od jakiej daty Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma przyznać emeryturę lub rentę. Poza tym w dniu wskazanym w dokumencie musi spełniać wszystkie kryteria uprawniające do świadczenia (np. ukończenie wieku emerytalnego, data powstania niezdolności do pracy). Data w oświadczeniu nie może być wcześniejsza niż 1 marca 2020 roku. Na podstawie tak złożonego wniosku ZUS przyzna emeryturę lub rentę także za okres wstecz i wypłaci ją z wyrównaniem.

Podam przykład: Klient złoży wniosek o emeryturę w lipcu, ale warunki do jej przyznania spełnił już w marcu. Będzie miał prawo do świadczenia od marca, jeśli do wniosku złożonego w lipcu dołączy oświadczenie, w którym wskaże, że chciał uzyskać emeryturę od marca. Otrzyma wtedy wyrównanie emerytury od marca do czerwca – mówi M. Korba.

Ta sama zasada dotyczy wniosków o przeliczenie wysokości emerytury lub renty oraz wniosków o podjęcie zawieszonej wypłaty świadczenia. Przepisy, które pozwalają na późniejsze złożenie dokumentów, nie mają zastosowania do świadczeń przyznawanych w drodze wyjątku ani do świadczenia Mama4+.

Świadczenia przedemerytalne

Dłuższe terminy dotyczą świadczeń przedemerytalnych. Wniosek trzeba złożyć standardowo w ciągu 30 dni od wydania niezbędnego zaświadczenia przez urząd pracy. Jeśli ten termin mija w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii, dokumenty można złożyć w ciągu 30 dni od ich ustania. Osoby, które dorabiają do świadczeń przedemerytalnych, mają więcej czasu na powiadomienie ZUS o wysokości przychodów. W tym przypadku również obowiązuje termin do 30 dni od ustania epidemii Covid-19.

ow

Artykuł przeczytano 1570 razy

Last modified: 20 maja, 2020

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »
Skip to content