czwartek, 18 kwietnia 2024r.

WAT współpracuje z PZL-Świdnik

Autor: |

W ubiegłym tygodniu zostało podpisane porozumienie pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną oraz Wytwórnią Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik.

Świdnicki zakład współpracuje z kilkoma uczelniami: Politechniką Rzeszowską, Politechniką Wrocławską czy Lotniczą Akademią Wojskową. Teraz do tego grona dołączyła również Wojskowa Akademia Techniczna.

Głównymi założeniami podpisanego dokumentu są, między innymi, kształcenie przyszłych inżynierów, realizacja wspólnych projektów naukowo-badawczych, a także wymiana doświadczeń. Akademia oraz PZL-Świdnik mogą liczyć na wzajemne konsultacje merytoryczne w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych. Placówki planują realizację wspólnych projektów i publikacji naukowych, przewidują również wymianę pracowników w celach szkoleniowych, jak również uczestnictwo w prezentacjach i konferencjach. Możliwe będzie też ustalanie tematyki prac dyplomowych i prowadzenie prac badawczych przez studentów, doktorantów i pracowników spółki, partnerzy mogą również udostępniać sobie literaturę i pomoce naukowe.

W imieniu uczelni porozumienie zostało podpisane przez Rektora – Komendanta WAT gen. bryg. prof. dra hab. inż. Przemysława Wachulaka. Świdnicką spółkę reprezentował natomiast Jacek Libucha, Prezes Zarządu.

– Porozumienie otwiera drzwi do nowych obszarów współpracy. Akademia realizuje wiele projektów na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa. W zakresie dydaktyki kształcimy naszych studentów m.in. dla takich firm, jak PZL-Świdnik, dlatego ten bezpośredni kontakt z potencjalnym pracodawcą korzystnie wpływa na odpowiednie przygotowanie przyszłych absolwentów – mówił P. Wachulak.

Lucyna Pasternak, Dyrektor Działu HR, zwróciła uwagę na to, że świdnicki zakład jest kluczowym pracodawcą w polskim sektorze lotniczym: – PZL-Świdnik realizuje wielomilionowe inwestycje, wdraża nowe procesy technologiczne, powiększa portfolio produktowe i swoją wartość dodaną w programach realizowanych wspólnie z Grupą Leonardo. Jednym z akceleratorów jest uruchomienie nowej linii produkcyjnej śmigłowców wielozadaniowych dla Sił Zbrojnych RP.

opś

Artykuł przeczytano 133 razy

Last modified: 25 marca, 2024

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »
Skip to content