sobota, 23 września 2023r.

Urząd w zmianach

Autor: |

Nowe wydziały, naczelnicy i kompetencje. W połowie marca ratusz przeszedł reorganizację. Jej celem ma być przede wszystkim wzmocnienie komórek odpowiedzialnych za inwestycje i zdobywanie funduszy zewnętrznych. – Realizujemy największe przedsięwzięcia od wielu lat, stąd decyzja o zmianach w urzędzie – tłumaczy burmistrz Waldemar Jakson.

Zarządzenie o reorganizacji Urzędu Miasta zostało podpisane 15 marca. Zmienia wiele już w samych kompetencjach zastępców burmistrza.
– Oczywiście może paść pytanie, dlaczego zmiany zostały przeprowadzone teraz, a nie od razu po wyborach. Natomiast przypominam, że niedawno swój urząd objął drugi z zastępców burmistrza. Po zakończeniu tego procesu można było przystąpić do reorganizacji – tłumaczy Ewa Jankowska, sekretarz miasta.
Nowy zastępca burmistrza, Marcin Dmowski, dotąd odpowiadał głównie za inwestycje. Teraz jego kompetencje zostały rozszerzone.
– W związku z tym, że miasto realizuje bardzo duże przedsięwzięcia, ważne jest, żeby wszystkie kwestie ich dotyczące zostały skupione w jednych rękach – mówi E. Jankowska.
Do pionu podlegającego wiceburmistrzowi Dmowskiemu trafiły więc wydziały zajmujące się planowaniem przestrzennym, gospodarką gruntami, przygotowaniem przetargów, inwestycji, a także nadzorem nad ich przeprowadzeniem. Dodatkowo M. Dmowski będzie również nadzorował utrzymanie porządku na terenie miasta. Dotąd tymi sprawami zajmował się wiceburmistrz Andrzej Radek. Teraz będą mu podlegały sprawy społeczne i mieszkaniowe, w tym między innymi, kwestie meldunkowe, lokale socjalne i komunalne.
Na tym jednak nie koniec. Zmieniły się również kompetencje części urzędowych komórek i osoby nimi kierujące. Wydział inwestycji i zamówień publicznych zmienił nazwę na wydział inwestycji i nieruchomości. Natomiast referat zajmujący się przetargami został przeniesiony do nowego wydziału infrastruktury i zamówień publicznych. Jego naczelnikiem został Maciej Olechnowicz. Dotychczasowe biuro funduszy europejskich zostało przemianowane w wydział z naczelnik Karoliną Fijałkowską.
Po reorganizacji, w ratuszu nie ma już wydziału komunikacji społecznej. Został podzielony na dwa referaty. Biuro promocji miasta podlega bezpośrednio sekretarzowi, natomiast biuro obsługi inwestora wiceburmistrzowi Marcinowi Dmowskiemu. Jak tłumaczą przedstawiciele ratusza, reorganizacja nie powinna być zauważalna dla świdniczan załatwiających swoje sprawy w urzędzie.
– Dla mieszkańców nic się nie zmienia. Natomiast celem przekształceń jest sprawne przeprowadzenie już trwających rekordowych inwestycji oraz zdobywanie zewnętrznych środków na kolejne – podsumowuje E. Jankowska.

Artykuł przeczytano 2500 razy

Last modified: 25 marca, 2019

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »