sobota, 20 lipca 2024r.

Uczczą pamięć o Spacerach

Autor: |

Był 5 lutego 1982 roku, kiedy świdniczanie wyszli z domów, by o godz. 19.30, w porze nadawania głównego wydania Dziennika Telewizyjnego, po raz pierwszy spacerować ulicą Sławińskiego (dziś Niepodległości). Na apel KZ „Solidarność”, zachęcający do okazania w ten sposób sprzeciwu wobec kłamstwom komunistycznej propagandy, odpowiedzieli liczni mieszkańcy Świdnika.

Spacerowali dorośli, młodzież, a nawet rodzice z dziećmi. Po kilku dniach akcja gromadziła już parotysięczne tłumy, a o odwadze świdniczan, za pośrednictwem Radia Wolna Euro­pa, usłyszała cała Polska. W rezultacie, całą społeczność do­tknęły represje.

Władze przesunęły godzinę poli­cyjną z 22.00 na 19.00, wyłączano oświetlenie ulic, przerywano łącz­ność telefoniczną, odcinano ener­gię elektryczną oraz dopływ wody dla miasta. Wprowadzono też zakaz ruchu samochodów osobowych oraz internowano kilku działaczy świdnickiej „Solidarności”. Choć na prośbę ks. Jana Hryniewicza, spacery ustały 14 lutego, w ślad za świdniczanami poszli mieszkańcy Lublina, Puław oraz innych miast Polski.

Ten pokojowy manifest stał się sym­bolem naszego miasta i jednym z fundamentów jego tożsamości. W tym roku będziemy obchodzić już 37. rocznicę tego niezwykłego społecznego protestu. Oficjalne ob­chody zaplanowano na 5 lutego. O godz. 19.00 spotkamy się przy po­mniku Świdnickich Spacerów, na placu przy fontannie, by wspólnie, jak dawniej, przejść ulicą Niepodle­głości. Następnie, o godz. 19.30, w sali kameralnej Miejskiego Ośrodka Kultury odbędzie się pokaz filmów TVP „Spacerem po wolność” oraz „Świdnickie dziuple kultury”, w reż. Magdaleny i Rafała Kołodziejczy­ków. Krótką prelekcję wprowadza­jącą do dokumentów wygłosi dr hab. Tomasz Panfil z lubelskiego od­działu Instytutu Pamięci Narodowej.

To jednak nie jedyny sposób, w jaki uczcimy pamięć o odwadze niepo­kornych świdniczan. O wydarze­niach z lutego 1982 roku przypomni także Strefa Historii, która na przeło­mie stycznia i lutego organizuje cykl spotkań dla młodzieży świdnickich szkół. Uczniowie mają okazję nie tylko wysłuchać opowieści o space­rach i życiu w PRL, ale też zobaczyć reportaż Pauliny Niezbeckiej i Ja­kuba Boczkowskiego pt. „Fenomen Spacerów”. Od 5 do 19 lutego, w świdnickim Centrum Kultury będzie można również podziwiać wystawę prac uczestników ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Skrzydła Wolności. Polskie drogi do Niepod­ległości”, zorganizowanego przez Zespół Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie oraz Minister­stwo Kultury i Dziedzictwa Narodo­wego. 6 lutego uczniowie SP nr 5 wezmą udział w grze miejskiej.

Program:

godz. 19.00 – pomnik Świdnickich Spacerów, plac przy fontannie

– oficjalne uroczystości

– spacer ulicą Niepodległości

godz. 19.30 – sala kameralna, Centrum Kultury

– wprowadzenie – dr hab. Tomasz Panfil, IPN. Oddział w Lublinie

– „Spacerem po wolność” i „Świdnickie dziuple kultury” – pokaz filmów TVP Lublin, scenariusz i reżyseria Magdalena i Rafał Kołodziejczykowie

Imprezy towarzyszące:

28 stycznia – 04 lutego, Strefa Historii, Galeria Venus, II. piętro

– „Fenomen Spacerów” – cykl spotkań młodzieży świdnickich szkół z uczestnikami wydarzeń, po­łączony z pokazem reportażu Pauliny Niezbeckiej i Jakuba Boczkowskiego

05 – 19 lutego, galeria „Za szybą”, Centrum Kultury

– „Skrzydła Wolności. Polskie drogi do Niepodległości” – wystawa prac uczestników Ogólnopol­skiego Konkursu Plastycznego, zorganizowanego przez Zespół Szkól Plastycznych im. C. K. Nor­wida w Lublinie oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod patronatem meryto­rycznym IPN Oddział w Lubinie

06 lutego, Szkoła Podstawowa nr 5

Gra miejska dla uczniów placówki

Artykuł przeczytano 1980 razy

Last modified: 22 lutego, 2019

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »
Skip to content