niedziela, 17 stycznia 2021r.

Są stypendia dla studentów – jak je zdobyć?

Autor: |

Już w tym tygodniu studenci z naszego województwa będą mogli starać się o pieniądze za swoje wyniki w nauce.

Nabór wniosków o przyznanie Studenckich Stypendiów Marszałka Województwa Lubelskiego zacznie się 14 stycznia i potrwa do końca miesiąca.

Stypendium wynosi do 300 zł miesięcznie (brutto) i wypłacane jest przez dziewięć miesięcy.

O stypendium może starać się student, który spełni łącznie poniższe kryteria:

– mieszka w województwie lubelskim,

– w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyła 26 roku życia,

– w terminie wynikającym z regulaminu studiów uczelni zaliczył drugi rok studiów pierwszego stopnia/drugi rok studiów jednolitych magisterskich w uczelni macierzystej/kontynuuje naukę na studiach drugiego stopnia, rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia,

– uzyskał stypendium rektora dla najlepszych studentów w macierzystej uczelni na rok akademicki, w którym składany jest wniosek,

– w ostatnim roku akademickim przed złożeniem wniosku o stypendium miał osiągnięcia co najmniej w trzech rodzajach działalności określonych w paragrafie 5 uchwały Sejmiku Województwa, m.in. premiowany jest udział w projektach naukowych i badawczych, studiowanie na kilku dodatkowych kierunkach, publikacje oraz działalność w kołach naukowych (szczegóły – w tym formularz wniosku – dostępny jest na stronie www.lubelskie.pl)

Podstawą oceny są osiągnięcia z ostatniego roku akademickiego, poprzedzającego złożenie wniosku (zdobytych punktów nie może być mniej niż 8).

Potrzebujesz szczegółowych informacji? Zdobędziesz je dzwoniąc do Urzędu Marszałkowskiego, tel. 81/4416776.

Wnioski można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie lub przesyłać listownie drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.

(rp)

Artykuł przeczytano 115 razy

Last modified: 10 stycznia, 2021

Registration

Zapomniałeś hasło?