sobota, 24 lutego 2024r.

Relaks i wypoczynek prosto z konkursu

Autor: |

Drewniany plac przy ul. Środ­kowej odchodzi w przeszłość. Zostanie zastąpiony zielonym miejscem wypoczynku dla do­rosłych, seniorów i dzieci. Ra­tusz szuka właśnie projektanta i wykonawcy inwestycji.

Huśtawki, piaskownica i dra­binki były przez lata miejscem zabaw, przede wszystkim dla okolicznych dzieci. Teraz naj­młodsi mają więcej ciekawych miejsc w okolicy. – W niedale­kim sąsiedztwie są zlokalizowa­ne dwa nowe place zabaw. Przy skwerze u zbiegu ul. Piłsud­skiego i al. Lotników Polskich jest również pumptrack. Nato­miast po wiosennym przeglą­dzie okazało się, że drewniany plac przy ul. Środkowej wyma­ga pilnego remontu. Postano­wiliśmy go zlikwidować i w jego miejsce zaaranżować nową, zie­loną i atrakcyjną przestrzeń do odpoczynku – tłumaczy Marcin Dmowski, zastępca burmistrza.

Inwestycja została wpisa­na do budżetu. Kilka dni temu urzędnicy ogłosili konkurs na zaprojektowanie i wybudowa­nie nowego miejsca relaksu.

Z dokumentacji wynika, że ma być przeznaczone nie tylko dla dzieci, ale również doro­słych. Będzie wyposażony w ha­maki lub leżaki, ławki, pergolę na pnące rośliny, tablice edu­kacyjne dla dzieci, domki dla owadów i poidło dla ptaków. Zielony zakątek ma być rów­nież pełny traw, bylin, niedu­żych drzew i pnączy. Dopełni go ogródek ziołowy, który ma peł­nić funkcję edukacyjną. W pla­nach jest również umieszczenie specjalnych tabliczek z nazwa­mi roślin. Przez cały teren zo­stanie poprowadzona alejka o drewnianej nawierzchni. Na­tomiast dojścia do poszczegól­nych rabatek będą wykonane z plastrów drewna, bali lub ka­miennych płyt.

Przedstawiciele ratusza cze­kają na oferty od przedsiębior­ców do 3 sierpnia. Wykonawca będzie miał czas na zrealizowa­nie inwestycji do 21 grudnia. Według szacunków ratusza, zaaranżowanie zielonego za­kątka nie powinno kosztować więcej niż 100 tys. zł.

Artykuł przeczytano 959 razy

Last modified: 31 lipca, 2020

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »